You cannot copy content of this page

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1001/13.12.2016): Dispoziţiile art. 25 („Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale”) alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1001/13.12.2016): Dispoziţiile art. 25 („Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale”) alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 1001/13.12.2016): Dispoziţiile art. 25 („Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale”) alin. (1) lit. f) din acelaşi act normativ 605 388 Avocat Alina Szilaghi
Decizia CCRActul normativArticolSumar
D.C.C. nr. 1001/2016Codul de procedură penalăArt. 25 alin. (5) cu referire la art. 16 alin. (1) lit. f)Dispozițiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, sunt neconstituționale în ceea ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală, în cazul încetării procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

În M. Of. nr. 1001 din 13 decembrie 2016, a fost publicată Decizia CCR nr. 586/2016 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din același act normativ.

Obiectul excepției de neconstituționalitate
Art. 25 („Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal”) alin. (5) din Codul de procedură penală

„(5) În caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal, în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), f), i) și j), în caz de încetare a procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile, precum și în cazul prevăzut de art. 486 alin. (2), instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă”.

Art. 16 („Cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale”) alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

„(1) Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: (…)

f) a intervenit amnistia sau prescripția, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; (…)”.

D.C.C. nr. 586/2016

Prin Decizia nr. 586/2016, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată din oficiu, de Curtea de Apel Brașov – Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 9.552/197/2014 și a constatat că dispozițiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, sunt neconstituționale în ceea ce privește lăsarea ca nesoluționată a acțiunii civile de către instanța penală, în cazul încetării procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button