You cannot copy content of this page

Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală

Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală

Neconstituționalitate (comunicat CCR): Dispozițiile art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală 646 404 Avocat Alina Szilaghi
Decizia CCRActul normativSumar
D.C.C. pronunțată în ședința din 28 februarie 2017Codul de procedură penalăSoluția legislativă care exclude obligația informării suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice este neconstituțională.

Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Curții Constituționale (www.ccr.ro), în ședința din 28 februarie 2017, Curtea Constituțională s-a reunit pentru a soluționa obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Obiectul excepției de neconstituționalitate

Art. 311 Cod procedură penală

„(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea”.

Prin Decizia pronunțată în ședința din 28 februarie 2017, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală și a constatat că soluția legislativă care exclude obligația informării suspectului/inculpatului despre schimbarea încadrării juridice este neconstituțională.

În argumentarea soluției de admitere pronunțate, Curtea a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 311 alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia organul judiciar care a dispus schimbarea încadrării juridice nu este obligat să-l informeze pe acuzat cu privire la aceasta, încalcă prevederile constituționale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil și art. 24 referitor la Dreptul la apărare, precum și dispozițiile art. 6 par. 3 lit. a) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitor la dreptul acuzatului de a fi informat, în termenul cel mai scurt, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button