Infiintare societate cu raspundere limitata SRL Cluj Napoca

Share:

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, societatea cu raspundere limitata (SRL) este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 RON.

Pentru Infiintare SRL Cluj Napoca, Cabinet de avocat „Alina Szilaghi” va redacta toate documente si va obtine actele necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire.

Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;
 • aportul unui singur asociat, care este detinatorul tuturor partilor sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Documentele necesare pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:

 • copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); In situatia in care nu gasiti nici un spatiu pentru gazduirea sediului social, va putem ajuta prin gazduirea temporara a sediului social la cabinetul de avocat;
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnatura.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, se va ocupa cabinetul nostru.

Administratorul se va prezenta in fata unui notar public pentru a da declaratia pe proprie raspundere si specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

 • cerere de inregistrare;
 • copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
 • dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
 • actul constitutiv; un aspect important este alegerea obiectului de activitate al societatii, un obiect principal si restul obiectelor secundare, care trebuie sa corespunda cu activitatea economica pe care o veti desfasura si cu Codificarea CAEN conform legislatiei in vigoare la ONRC.
 • dovezile privind sediul social/secundar;
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
 • dovezile depunerii capitalului social;
 • declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
 • imputernicire avocatiala.

In baza imputernicirii avocatiale, vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare al societatii comerciale in maxim 4 zile de la data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale.

Despre Avocat Alina Szilaghi
Cu o vastă experiență în gestionarea celor mai mari și mai complexe operațiuni comerciale, oferind totodată clienților o abordare personalizată și un nivel ridicat de experiență practică. De la înființarea unei societăți și până la activități într-un domeniu de reglementare nefamiliar, Avocat Alina Szilaghi deține cunoștințele și know-how-ul necesar într-o piață emergentă și post-emergentă. Acordă consultanță juridică pentru numeroase corporații internaționale în vederea structurării și negocierii de tranzacții de amploare din toate domeniile de activitate, fiind implicați în operațiuni contractuale precum asocierile în participațiune, transferul activelor și al fondurilor de comerț, contracte transfrontaliere, externalizare, proiecte de tip greenfield/brownfield, contracte de intermediere/distribuție sau contracte de licență. Serviciile de asistență juridică asigurate de Avocat Alina Szilaghi acoperă înființarea de societăți comerciale și organizații non-profit, divizări și restructurări, guvernanță corporativă, protejarea acționarilor minoritari, obligații statutare, consultanță corporativă generală, societăți cu regim special, structura acționariatului, aspecte privind capitalul social și finanțarea corporativă, împreună cu temeiurile contractuale specifice fiecărui tip de tranzacție.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button