ANPC chemata in instanta, Primul proces Bancpost în scandalul cesiunilor de credite

Share:

Pe data de 14 August s-a înregistrat la Judecătoria sectorului 2 al Capitalei primul proces intentat de Bancpost în problema cesiunilor de credite cu plata la zi pe care banca le-a făcut în afara ţării. Plângerea contravenţională a fost înregistrată contra Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, care a sancţionat drastic instituţia financiară pentru externalizările împrumurilor către entităţi din Olanda.

Bancpost, controlată de EFG Eurobank, a cesionat credite către EFG New Europe Funding II B.V. (ulterior ERB New Europe Funding II B.V.), deţinută, la rândul ei, de o societate cu răspundere limitată – EFG New Europe Holding B.V. (redenumită ERB New Europe Holding B.V.), care face parte din EFG Eurobank Ergasis.

Conform CJPC Constanţa, „o cotă de 58% din totalul creditelor acordate consumatorilor, reprezentând 22,5% din creditele totale acordate, a ajuns în Olanda”.

Documentul CJPC arată, printre altele: „Din cercetarea Rapoartelor Anuale ale EFG New Europe Funding II B.V. pe perioada 2008-2010 (…) s-au constatat următoarele solduri, la data de 31 decembrie, corespunzătoare creditelor acordate consumatorilor:

– 2008: 664.861.834 euro total credite, din care 303.306.541 euro credite de consum şi 361.555.293 euro credite ipotecare;

– 2009: 675.632.019 euro total credite, din care 335.541.280 euro credite de consum şi 340.090.739 euro credite ipotecare;

– 2010: 636.654.745 euro total credite, din care 289.734.101 euro credite de consum şi 346.920.644 credite ipotecare.

Creşterea soldului creditelor ipotecare în anul 2010 arată faptul că şi în acest an au existat contracte de credit care au făcut obiectul cesiunii.

Valoarea soldurilor creditelor nu include şi creditele acordate persoanelor juridice, caz în care soldurile creditelor pentru perioada 2008-2010 sunt următoarele: 2008: 720.150.702 euro, 2009: 830.561.524 euro, 2010: 767.887.456 euro.”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a extins sancţiunile CJPC asupra întregului portofoliu de credite cesionate ale Bancpost, banca urmând să plătească o amendă de 150.000 de lei şi să restituie debitorilor toate sumele achitate în ultimii zece ani cu titlu de dobândă şi comisioane aferente acestor împrumuturi.

Restituirea dobânzilor încasate ar depăşi suma de 300 de milioane de euro, conform documentului CJPC, care arată: „S-a constatat că, prin perceperea cu încălcarea prevederilor legale de către EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.), de sume de bani reprezentând dobândă, comision de administrare şi penalităţi, a fost creat un prejudiciu consumatorilor stabiliţi în România estimat la cel puţin 300 milioane de euro (…), prejudiciu estimat doar pentru perioada 2008-2015, perioadă pentru care s-au cercetat rapoartele anuale EFG New Europe Funding II B.V., fără a se avea în vedere perioada 2017- 2018 şi fără a se lua în calcul prejudiciul creat consumatorilor ca urmare a procedurilor de executare silită”.

Documentul citat subliniază că, în data de 28.03.2018, s-a constatat cesionarea creditelor aflate în portofoliul EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) către Eurobank Ergasias S.A. Grecia.

Reprezentanţii băncii au transmis de la început că Bancpost va formula plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare, menţionând că obligaţia de restituire a anumitor sume de bani „nu poate fi reţinută în sarcina băncii, ci, eventual, în măsura în care instanţa va constata legalitatea măsurii, doar în seama cesionarului, care a încasat sumele”.

Bancpost a mai spus că „sumele menţionate în presă nu au legătură cu acest proces verbal, ci sunt extrapolări făcute fără o documentare prealabilă, estimate probabil la întreaga piaţă”.

Asociaţia Parakletos a solicitat ANPC procesul verbal de constatare, însă Autoritatea a refuzat să facă public acest document, menţionând, în răspunsul către Parakletos: „Pot fi supuse comunicării doar acele documente pentru care fie a trecut termenul de contestare în faţa instanţelor de judecată, fie au fost epuizate căile legale de atac utilizate de către contravenient”.

În legătură cu acest subiect, ANPC a sesizat BNR, ANAF, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice şi Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, acesta din urmă sesizând Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button