• 0746 652 986
  • 23 Nicolae Balcescu St. Cluj Napoca

Inalta Curte

ÎCCJ: Nu este obligatorie forma autentică a antecontractului de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunţării unei hotărâri care să ţină loc de act autentic

În şedinţa din 3 aprilie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 23 în dosarul nr.3996/1/2016, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Alba – Secţia I civilă privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor…

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 219/30.03.2017): Legea privind procedura interpretării actelor normative

Decizia CCR Actul normativ Sumar D.C.C. nr. 61/2017 Legea privind procedura interpretării actelor normative Dispozițiile Legii privind procedura interpretării actelor normative sunt neconstituționale. În M. Of. nr. 219 din 30 martie 2017, a fost publicată Decizia nr. 61/2017 din 7 februarie 2017 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu,…

Neconstituționalitate (M. Of. nr. 211/28.03.2017): Art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Decizia CCR Actul normativ Sumar D.C.C. nr. 44/2017 Art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 Dispozițiile art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în…

CCR. Dispozițiile OUG nr. 17/2010 sunt neconstituționale

Marți, 14 martie 2017, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepție ridicată direct de Avocatul Poporului. Potrivit comunicatului…

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 4/2017 (M. Of. nr. 168/08.03.2017): Art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar Decizia nr. 4/2017 Complet DCD/CAF O.U.G. nr. 195/2002 Art. 109 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 180 și 181 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G.…

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 2/2017 (M. Of. nr. 157/02.03.2017): Art. 28 alin. (2) din O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar Decizia nr. 2/2017 Complet DCD/C O.G. nr. 66/2000  Art. 28 alin. (2)  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, reprezentarea convențională a persoanelor…

CCR trimite debitorii cu credite în franci elvețieni la instanță: Judecătorul va stabili cursul de schimb al conversiei, care poate fi și cel istoric

Curtea Constituțională a României a motivat decizia prin care a declarat Legea privind conversia creditelor în franci elvețieni neconstituțională. Curtea spune că debitorii se pot adresa instanței, în condițiile impreviziunii, și să ceară fie darea în plată, fie reechilibrarea contractelor, inclusiv prin conversia ratelor de plată în lei la un curs care poate fi cel…

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 3/2017 (M. Of. nr. 142/24.02.2017): Proprietarul construcţiei are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia (Legea nr. 112/1995)

DeciziaÎCCJ CompletÎCCJ Actul normativ Articol Sumar Decizia nr. 3/2017 Complet DCD/C Legea nr. 112/1995 Art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3)  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu…

ICCJ: Expertul tehnic judiciar este functionar public

In Monitorul Oficial nr. 766/2014 a fost publicata Decizia nr. 20/2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala privind examinarea sesizarii formulate de catre CA Craiova prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalitatii de interpretare a dispozitiilor art. 175 alin. (1) si…

Decizia de admitere a Curtii Constitutionale privind abuzul in serviciu

„Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bica Alina Mihaela în Dosarul nr.4397/1/2014 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, de Cimpu Robert în Dosarul nr.1479/54/2015 al Curţii de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de Olărean Aurel în Dosarul nr.453/285/2014 al Curţii de Apel Suceava – Secţia penală şi…