Infiintare Firma 2017

Share:

Infiintarea unei firme de tip SRL in 2017 se poate realiza in 3 zile lucratoare de la depunerea dosarului la Registrul Comertului din aria careia se afla sediul social al firmei. In urmatorul articol va prezentam care sunt pasii, actele si costurile necesare infiintarii unei firme in 2017.

1. Alegerea şi rezervarea denumirii firmei. Pentru a nu pierde prea mult timp, pregatiti cel puţin 3 denumiri pe care le puteţi trece în cererea de verificare a disponibilitatii denumirii firmei si a rezervarii acesteia. Onrc nu mai percepe o taxa pentru aceasta procedura. 

2. Stabilirea obiectului principal de activitate si a celor secundare, conform clasificarii societatilor comerciale functie de codul CAEN.

3. Depunerea capitalului social la banca. Capitalul social minim in cazul unui SRL este de 200 lei si trebuie depus in contul firmei la o banca comerciala.

4. Stabilirea sediului social. Pentru a va infiinta o firma trebuie sa dovediti ca aveti la dispozitie un sediu unde va veti desfasura activitatea. Sediul poate fi:

 • proprietatea dumneavoastra (contract de vanzare-cumparare sau certificat de mostenitor);
 • un spatiu inchiriat (contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale);
 • un spatiu asupra caruia aveti un contract de comodat (contract de comodat, de uz, uzufruct) sau luat in leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar);
 • gazduit la un cabinet de avocatura care ofera serviciu de gazduire sediu social.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera serviciul de gazduire sediu social cu un onorariu de 600 lei/ 6 luni sau 1000 lei/ un an.

Dovada sediului se face cu copii dupa actele enumerate mai sus, functie de categoria in care va incadrati.

In situatia in care stabiliti sediul social intr-un imobil in care exista vecini si asociatie de locatari aveti nevoie sa obtineti acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru a putea stabili sediul social in acel imobil.

5. Redactarea actului constitutiv.

6. Declaraţia pe proprie raspundere (din care să rezulte ca indepliniţi conditiile legale pentru detinerea calitatii de asociat si/sau adminsitrator) si obtinerea specimenului de semnatura. Acesata procedura se va realiza in fata unui notar.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, infiintarea firmei in 2017 se realizeaza in 3 zile de la depunerea urmatoarelor acte la registrul comertului:

 • cererea de inregistrare;
 • actul constitutiv semnat de asociati; acesta poate fi atestat de avocat, sau poate fi sub semnatură privata (semnat doar de asociati)
 • rezervarea denumirii societatii comerciale eliberata de registrul comertului
 • actele de identitate ale asociatilor firmei in curs de inmatriculare
 • documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinaţie de sediu social (contract de comodat, de inchiriere, contractul de asistenta juridica in situatia în care sediul se stabileste la avocat prin serviciul de găzduire sediu social);
 • acordul vecinilor şi al asociatiei de proprietari cand sediul social al firmei se stabileste intru-un bloc de locuinţe;
 • declaratia pe propria raspundere a asociatilor si a administratorului societatii comerciale, autentificate de notar;
 • specimenul de semnătură al administratorului firmei eliberat de notar;
 • dovada depunerii capitalului social al societatii comerciale la o banca aleasa de asociati,
 • declaratia pe proprie raspundere a asociatilor potrivit careia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociati, atestata de avocat sau autentificată de notar;
 • copii certificate ale actelor de identitate ale asociaţilor;
 • dupa caz, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Despre Avocat Alina Szilaghi
Cu o vastă experiență în gestionarea celor mai mari și mai complexe operațiuni comerciale, oferind totodată clienților o abordare personalizată și un nivel ridicat de experiență practică. De la înființarea unei societăți și până la activități într-un domeniu de reglementare nefamiliar, Avocat Alina Szilaghi deține cunoștințele și know-how-ul necesar într-o piață emergentă și post-emergentă. Acordă consultanță juridică pentru numeroase corporații internaționale în vederea structurării și negocierii de tranzacții de amploare din toate domeniile de activitate, fiind implicați în operațiuni contractuale precum asocierile în participațiune, transferul activelor și al fondurilor de comerț, contracte transfrontaliere, externalizare, proiecte de tip greenfield/brownfield, contracte de intermediere/distribuție sau contracte de licență. Serviciile de asistență juridică asigurate de Avocat Alina Szilaghi acoperă înființarea de societăți comerciale și organizații non-profit, divizări și restructurări, guvernanță corporativă, protejarea acționarilor minoritari, obligații statutare, consultanță corporativă generală, societăți cu regim special, structura acționariatului, aspecte privind capitalul social și finanțarea corporativă, împreună cu temeiurile contractuale specifice fiecărui tip de tranzacție.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
17-19 Calea Dorobanților
Ap. 9, Cluj Napoca, CJ

Call Now Button