You cannot copy content of this page

Impozitul pe venit de 16% nu mai este platit de salariatii firmelor care desfasoara activitati sezoniere

Impozitul pe venit de 16% nu mai este platit de salariatii firmelor care desfasoara activitati sezoniere

Impozitul pe venit de 16% nu mai este platit de salariatii firmelor care desfasoara activitati sezoniere 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Începând cu luna februarie, persoanele angajate în baza unui contract de muncă, încheiat pe un an de zile cu firmele din sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică ce desfăşoară activităţi sezoniere, vor fi scutite de la plata impozitului pe venit, de 16%. Măsura este inclusă într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial şi care completează lista contribuabililor din Codul fiscal scutiţi de la plata impozitului pe venit.

Începând cu veniturile aferente lunii februarie, persoanele fizice angajate în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe o perioadă de 12 luni cu firmele care aplică impozitul specific şi care desfăşoară activităţi sezoniere vor fi scutite de la plata impozitului pe venit.

Măsura este inclusă în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2016, publicată recent în Monitorul Oficial, şi vizează salariaţii firmelor prevăzute în Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Concret, din 2017, impozitul specific, calculat în funcţie de mai multe variabile, precum rangul localității în care este amplasată unitatea, suprafața acesteia sau sezonalitatea, este datorat de toate companiile care aveau înscrise în actele constitutive, la 31 decembrie 2016, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

 • 5510 – ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
 • 5520 – ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
 • 5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
 • 5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
 • 5610 – ,,Restaurante’’;
 • 5621 – ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
 • 5629 – ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
 • 5630 – ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Aşadar, angajaţii firmelor care desfăşoară activităţi sezoniere în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică, vor fi scutiţi de la plata impozitului pe venit, de 16%. Practic, poate fi vorba de ospătari, barmani, dar şi celelalte persoane angajate de entităţile din domeniul turistic şi alimentaţie publică.

Potrivit textului de lege, vor fi scutite de la plata impozitului pe venit “persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an”.

De altfel, în partea introductivă a OUG nr. 3/2017, promovarea măsurii prezentate este motivată prin necesitatea stabilităţii raporturilor contractuale de muncă, fidelizarea salariaţilor sezonieri şi crearea de noi locuri de muncă, cu un impact social semnficativ.

În plus, prin adoptarea noilor prevederi, Executivul urmăreşte să dea eficienţă obiectivelor urmărite prin legea privind impozitul specific, asigurând premisele unor servicii de calitate, prin implicarea unor persoane specializate.

Vă reamintim că, potrivit art. 60 din Codul fiscal, mai sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
  • activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
  • salarii şi asimilate salariilor;
  • pensii;
  • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor  ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator (mai pe scurt, programatorii);
 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologica.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button