Emiterea concomitentă a notificării de preaviz şi a deciziei de concediere. Consecințe.

Share:

”Nu există temei pentru constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere ca urmare a emiterii acesteia concomitent cu notificarea preavizului, în condiţiile în care efectele deciziei de concediere s-au produs după împlinirea termenului de preaviz.

În lipsa unei prevederi exprese în legislaţia muncii, comunicarea acordării preavizului se poate face prin orice înscris emanând de la angajator, singura cerinţă obligatorie, a cărei nerespectare se sancționează cu nulitatea absolută a concedierii, fiind aceea preavizul să fie acordat salariatului în mod efectiv.

Aşadar, împrejurarea că angajatorul ar fi emis concomitent cele două acte juridice, notificarea de preaviz şi decizia de concediere, nu este de natură să atragă nulitatea concedierii pentru nerespectarea procedurii prevăzute de lege, în condiţiile art. 78 din Codul muncii, cât timp scopul, funcţiile preavizului au fost efectiv realizate şi nu există dispoziţii imperative care să fi fost încălcate prin această modalitate de acordare a preavizului.” (Curtea de Apel București, Secţia a VII-a Civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 1346 din 16 martie 2016, portal.just.ro)

Despre Avocat Alina Szilaghi
Experiența în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaților variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detașarea  membrilor conducerii executive a societăților, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară. În practica noastră includem restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajați, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităților private şi/sau autorităților publice. 


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button