Eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit

Share:

Eliminarea caracterului de titlu executoriu ar ajuta consumatorii să nu mai ajungă atât de repede în procedura executării silite practic din cauza unor așa zise clauze abusive care ar putea fi prezente în contractele de credit, și pe care ei ar putea să le conteste doar pe parcursul executării silite, când sunt practic obligați să depună o cauțiune pentru a obține suspendarea executării silite începute de creditor. Această chestiune cred că nu rezistă în expunerea de motive. Dacă consumatorul apreciază că există anumite clauze abuzive în contractele de credit, el nu trebuie să aștepte ca să se înceapă o executare silită de către creditor pentru ca cineva, instanța sau în alte proceduri, să constate caracterul abuziv al clauzei respective din contractul de credit.

Consumatorul are la îndemână, în acest moment, mai multe posibilități: el se poate adresa, practic, unor proceduri alternative, Centrului de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul bancar, care este funcțional din 2016 și care derulează două tipuri de procedure, o procedură cu soluție impusă și o procedură cu soluție propusă. Aceste două proceduri sunt fără costuri pentru consumatori. Ele mai prezintă avantajul că sunt și se derulează foarte rapid într-un termen de maxim 90 de zile, soluționarea este făcută de către conciliatori care sunt persoane independente de centru și care oferă soluții win-win. Deci, consumatorul nu are decât de câștigat dacă accesează o asemenea procedură în cadrul soluționării alternative. O altă posibilitate pentru el ar fi să se adreseze Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, să sesizeze ANPC-ului anumite clauze potențial abuzive care există în contractul lui să fomuleze o reclamație. Și, nu în cele din urmă, instanțelor de judecată, având ca temei Legea 193/2000 privind clauzele abuzive. Deci, el oricând poate să formuleze o asemenea acțiune. Iată că ne aflăm în fața unor variante puse la îndemâna consumatorului, care vin să-i asigure protecție. De asemenea, există un cadru legal care protejează consumatorii constituit din prevederile Ordonanței nr. 50/2010 și a Ordonanței de urgență nr. 52/2016 care transpune Directiva 17 a Uniunii Europene, ce consacră dispoziții de protecția consumatorilor în ce privește declararea scadenței anticipate.

Creditorul nu poate să declare scadența anticipată când dorește el, fiind prevăzute anumite termene care-l protejează pe consumator, există măsuri și soluții corespunzătoare pe care creditorul trebuie să le ofere și chiar le oferă consumatorilor, mergând de la reeșalonare, de la rescadențarea creanței, de la refinanțarea creditului, de la scutirea lui de plată pe perioade limitate de timp, deci perioadă de grație. Așadar, sunt foarte multe modalități în care consumatorul este protejat și nu cred că este necesară o asemenea măsură “de protecție”, pentru că de fapt nu este o protecție reală adresată consumatorului. Instituția de credit ar trebui, în cazul în care acest proiect va fi adoptat de Parlament, să obțină un titlu executoriu, adică să parcurgă niște etape în instanța de judecată, ar însemna să se ajungă la o judecată minim 3 ani de zile… Dar, pe această perioadă, se acumulează creanțe în sold, deci creditorul va calcula comisioane, va calcula dobânzi, evident că aceasta nu-l va avantaja pe consumator pe perioada celor 3 ani de zile, mai sunt și cheltuielile de judecată care cad tot în cârca consumatorului, cheltuieli cu onorarii de avocați, evident cheltuieli pe care le avansează creditorul pentru obținerea titlului executoriu și care până la urmă se vor repercuta asupra consumatorului. Deci, iată, că nu văd în ce măsură poate fi protejat consumatorul din această perspectivă, nu văd nici că instituția de credit ar fi avantajată. N-are de ce să fie avantajată, de vreme ce recuperarea creanței este temporizată. Și din această perspectivă cred că nu satisface nici interesele sistemului bancar.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button