Dacă ești asigurat la sănătate în străinătate, poți fi scutit de plata CASS în țară, dacă depui la Fisc acest formular

Dacă ești asigurat la sănătate în străinătate, poți fi scutit de plata CASS în țară, dacă depui la Fisc acest formular

Dacă ești asigurat la sănătate în străinătate, poți fi scutit de plata CASS în țară, dacă depui la Fisc acest formular 845 447 Av. Alina Szilaghi

Pentru a fi exceptate de la plata în România a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), persoanele care dețin asigurări de sănătate în străinătate trebuie să depună la Fisc un anumit formular, însoțit de unele documente justificative. Procedura prin care aceste persoane sunt exceptate de plata CASS, împreună cu modelul formularului ce trebuie depus, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.

Persoanele care dețin asigurări sociale în străinătate pot fi exceptate de plata CASS în România, însă numai dacă depun la organele fiscale formularul 603. Procedura ce trebuie urmată este inclusă în Ordinul comun al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3.697/727/2016, care a intrat în vigoare odată cu publicarea sa în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.

Ordinul intrat astăzi în vigoare conține, așadar, procedura de exceptare de la plata contribuției pentru anumite categorii de persoane și modelul declarației pe propria răspundere pe care aceste persoane trebuie să o depună la Fisc pentru a fi exceptate de la plată – formularul 603.

Concret, cei care trebuie să depună formularul sunt cei care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în al stat al Uniunii Europene (UE), al Spațiului Economic European (SEE) sau în Elveția, precum și cei care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală și maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și care obțin venituri pentru care se datorează CASS în România.

Vorbim, practic, de cetățenii români cu domiciliul în țară, de străinii și apatrizii care au drept de ședere/domiciliul în România, cetățenii statelor UE/SEE sau cetățenii elvețieni, precum și de pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința în străinătate, potrivit ordinului publicat.

Aceste persoane trebuie să mai depună la Fisc (la organul fiscal unde trebuie să-și declare veniturile pentru care datorează contribuția la sănătate), pe lângă formularul 603, și anumite documente justificative (în copie și în original), precum:

  • documentul portabil A1;
  • TR/R1 – formularul privind legislația aplicabilă;
  • PM/RO101 – certificat privind legislația aplicabilă,
  • MD/RO101 – certificat privind legislația aplicabilă etc.

Important! CASS se datorează, potrivit ordinului comun, inclusiv pentru luna în cursul căreia contribuabilul a îndeplinit condițiile de scoatere din evidență ca plătitor de CASS.

Potrivit noilor reguli, declarația se completează în două exemplare și se depune (alături de documentele justificative), în format tipărit, direct la registratura organului fiscal ori la poștă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire).

Call Now Button