Cum ceri despăgubiri dacă ţi se ard electrocasnicele din cauza supratensiunilor?

Cum ceri despăgubiri dacă ţi se ard electrocasnicele din cauza supratensiunilor?

Cum ceri despăgubiri dacă ţi se ard electrocasnicele din cauza supratensiunilor? 845 447 Avocat Alina Szilaghi

La cerere, cetăţenii au dreptul să primească despăgubiri dacă aparatele electrocasnice li se strică din cauza supratensiunilor accidentale ale reţelei, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis o procedură cu regulile de urmat pentru solicitarea compensării daunelor.

Clienţii casnici sunt îndreptăţiţi să primească despăgubiri atunci când electrocasnicele acestora se strică din cauza supratensiunilor accidentale, este precizat în Regulamentul de furnizare a energiei electrice, care a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014.

În acest sens, au fost stabilite recent şi condiţiile în care se pot acorda despăgubirile. Acestea sunt incluse în Ordinul ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971 din 29 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării.

“Prezenta procedură stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate”, scrie în documentul menţionat.

Atenţie! Compensarea în bani se face pentru orice bun de larg consum pentru uzul gospodăresc alimentat cu energie electrică (la tensiuni de 230V/400V). Singurele excepţii sunt lămpile electrice şi receptoarele electrotermice care nu conţin componente electronice.

Despăgubirile se dau în baza unor documente justificative

Despăgubirile sunt acordate de operatorul de reţea direct clienţilor casnici sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, după caz, potrivit Ordinului ANRE nr. 177/2015. Acest lucru este posibil doar dacă operatorul de reţea, în urma unei investigaţii proprii, constată stricăciunile şi vina sa pentru producerea acestora.

Practic, în cazul stricării aparatelor electrocasnice din cauza supratensiunilor accidentale, clienţii casnici trebuie să depună o cerere de despăgubire la furnizorul de energie electrică sau la operatorul de reţea, după caz. Iar dacă în urma investigaţiei solicitarea se dovedeşte a fi întemeiată, sunt necesare şi următoarele documente justificative:

  • documentele de achiziţie (factură, chitanţă, bon fiscal etc.) sau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei aparatului electrocasnic;
  • documentele aferente contravalorii reparaţiei electrocasnicelor deteriorate (factură, chitanţă, bon fiscal) sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea acestui fapt din partea unei firme specializate în repararea electrocasnicelor.

Potrivit procedurii ce se aplică deja, acordarea despăgubirilor se face numai dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, o serie de condiţii, după cum urmează:

  • deteriorarea electrocasnicelor s-a produs din cauza supratensiunilor accidentale din reţeaua electrică a operatorului de reţea din vina acestuia;
  • supratensiunile accidentale n-au fost de origine atmosferică;
  • electrocasnicele deteriorate sunt omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;
  • locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de reţea;
  • clientul casnic a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, operatorului de reţea acordarea despăgubirilor în termenul legal.

Important! Acordarea despăgubirilor se face doar în urma solicitării scrise a clientului, de fiecare dată când acesta suferă pagube din cauza supratensiunilor accidentale.

Etapele de urmat pentru obţinerea despăgubirilor

Pentru a depune cererea de despăgubire, clienţii casnici au la dispoziţie maximum zece zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a afectat electrocasnicele. Solicitarea scrisă trebuie transmisă, după caz, furnizorului sau operatorului de reţea.

Totuşi, clienţii pot să transmită cererea şi după depăşirea acestui termen, la data la care constată deteriorarea electrocasnicelor. În această situaţie, solicitarea de despăgubire trebuie însoţită de documente prin care să se justifice întârzierea.

După primirea cererii de către operatorul de reţea, în cel mult zece zile lucrătoare, acesta programează, de comun acord cu clienţii, data verificării la domiciliu a aspectelor sesizate. După verificare, în funcţie de cele constatate, clienţii casnici sunt înştiinţaţi cu privire la acordarea sau neacordarea despăgubirii.

Dacă cererea de despăgubire este justificată, clienţii casnici au la dispoziţie 60 de zile de la înştiinţare pentru a depune documentele justificative necesare pentru acordarea compensaţiilor.

În fine, furnizorul sau operatorul de reţea achită despăgubirile conform dispoziţiilor contractuale dintre părţi.

Atenţie! Dacă există divergenţe între clienţi, furnizor şi operatorul de reţea în urma investigaţiei — referitoare la vina operatorului şi/sau valoarea despăgubirilor — părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

Call Now Button