You cannot copy content of this page

Ai început deja să facturezi în 2017? Nu uita de numerotarea facturilor și alte aspecte esențiale

Ai început deja să facturezi în 2017? Nu uita de numerotarea facturilor și alte aspecte esențiale

Ai început deja să facturezi în 2017? Nu uita de numerotarea facturilor și alte aspecte esențiale 845 447 Avocat Alina Szilaghi

Înainte de a emite prima factură pe 2017, firmele trebuie să fie atente la câteva aspecte-cheie în privința acestora. Pe de-o parte, companiile sunt obligate să întocmească o decizie de numerotare a facturilor valabilă în acest an, dar și să numească o persoană care să gestioneze numerele aferente facturilor emise. Pe de altă parte, o atenție sporită trebuie acordată și noilor cote de TVA aplicabile din acest an.

Numerotarea facturilor

Firmele sunt obligate de legislația în vigoare să întocmească o decizie de numerotare a facturilor. Mai exact, în fiecare an, ele  trebuie să stabilească numarul de la care se va emite prima factură.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității într-o societate comercială trebuie să desemneze, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe (dacă este cazul), care să aibă atribuții privind alocarea și gestionarea numerelor aferente facturilor emise de respectiva societate.

Factura va avea un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, număr ce trebuie să fie secvențial, stabilit de societate, astfel încât să se asigure necesarul în funcție de numărul de facturi emis. În alocarea numerelor se va ține cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale.

Cotele de TVA aplicabile

Cota de TVA standard este de 19%, începând de la 1 ianuarie 2017, în scădere cu 1 punct procentual față de valoarea din 2016.

Nu uitați că pentru operațiunile aflate în desfășurare la finalul lui 2016 și începutul lui 2017, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator pentru TVA. Fapul generator intervine, de regulă, la data livrării produselor sau prestării serviciilor. Există și excepții de la această regulă.

Mai trebuie menționat că, atunci când factura se emite înainte de livrarea de bunuri/ prestarea de servicii sau atunci când se emite o factură de avans, cota aplicabilă este cea de la data emiterii facturii. Totuşi, în cazul în care cota de TVA se modifică și la data faptului generator este o nouă cotă de TVA, facturile de avans sau facturile emise anterior trebuie stornate cu cota veche de TVA si refacturate cu noua cotă de TVA.

Cotele de TVA valabile în 2017 sunt:

1. Cota standard: 19%

2. Cota redusă de 9% se aplică, în principal, pentru pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă;
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele;
 • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 (berea la draft).
 • livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă, respectiv: îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prășit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat.

3. Cotă de 5% este valabilă, în principal, pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 • manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 • livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite (clădiri utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari,  clădiri utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, clădiri achiziționate de primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei etc)
 • serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe.

Elementele obligatorii ale facturilor

În afară de cotele de TVA, celelalte elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină facturile s-au păstrat, astfel că se pot folosi modelele din 2016, atâta timp cât se actualizează formatul cu noile cote aplicabile.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button