Concilierea litigiilor de muncă

Share:

Modificările aduse Codului Muncii prin legea 213/2020 promulgată, miercuri, de Președintele României le permit angajaților să fie asistați la negocierea, încheierea sau modificarea contractului ori la concilierea unui conflict de muncă de un consultant extern. Avocații, un expert în legislația muncii, precum și un mediator specializat în legislația muncii pot fi consultanți externi în cazul concilierii conflictelor de muncă.

Pe data de 30.09.2020, Președintele României a promulgat legea nr. 213/2020 care aduce o serie de modificări la Codul Muncii, prin care angajatul poate fi asistat la negocierea, încheierea sau modificarea contractului ori la concilierea unui conflict de muncă de un consultant extern. orice avocat sau expert în legislația muncii poate fi cConsultant extern. În ceea ce privește concilierea conflictelor de muncă, pe lângă avocat și expert, și un mediator specializat în legislația muncii poate fi conciliator.

Noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr 893/30.09.2020 și intră în vigoare pe data de 3.10.2020.

Una dintre prevederile importante este cea referitoare la termenul de contestare judiciară a conflictelor de muncă, termen ce se suspendă pe durata concilierii (procedură nou introdusă prin această lege).

Conform art 60 indice 1 alin 1 lit e din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator stabilește că mediatorii au competență în a media conflicte de muncă, dar de acum înainte este posibilă specializarea mediatorilor în legislația muncii pentru a putea fi conciliatori. Mediatorii pot devenii conciliatori prin specializarea la cursuri privind legislația muncii. În acest moment nu există disponibile astfel de programe de specializare pentru mediatori și nici nu se știe în ce condiții vor fi și dacă vor fi organizate astfel de cursuri.

Avocații vor putea desfășura proceduri de conciliere a conflictelor generate de derularea contractelor individuale de muncă fără a avea nevoie de o specializare în legislația muncii, ei fiind prezumați de lege a fi specialiști în domeniu.

Procedura de conciliere a conflictelor generate de derularea contractelor individuale de muncă este similară cu procedura de mediere. La ivirea unui astfel de conflict părțile vor acționa cu bună-credință și vor încerca soluționarea amiabilă prin negociere directă. Dacă discuțiile/negocierile directe nu au loc datorită gravității sau complexității conflictului oricare din părți (angajatul sau angajatorul) se poate adresa unui conciliator.

Conciliatorul va acționa în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având decizia benevolă a părților de a parcurge procedura de conciliere. Conciliatorul va insista ca părțile să se implice activ în aplanarea și soluționarea conflictului cu respectarea drepturilor angajaților recunoscute de lege ori contract. Onorariul conciliatorului va fi stabilit de comun acord cu părțile și va fi suportat conform înțelegerii dintre părți.

”Prin rolul său activ, (consultantul extern – n.n.) va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora”, se arată în lege.

Oricare dintre părți (angajatul sau angajatorul) se poate adresa unui conciliator în vederea deschiderii procedurii de conciliere. În baza unui contract de inițiere a acestui proces, conciliatorul transmite celeilalte părți din conflict o invitație la conciliere, iar procedura de conciliere trebuie să fie deschisă în maxim 5 zile, termen ce curge din ziua când partea invitată la conciliere a primit comunicarea invitației. Dacă partea invitată se prezintă la data fixată pentru conciliere, părțile și conciliatorul încep discuțiile pe fondul conflictului prin raportare la soluțiile indicate de părți ori identificate ca fiind cele mai avantajoase. Procedura poate avea loc la sediul angajatorului ori la sediul conciliatorului. Procedura concilierii se va finaliza cu un Proces Verbal de închidere a concilierii în care conciliatorul va consemna dacă părțile au agreat o înțelegere amiabilă totală sau parțială, dacă discuțiile s-au terminat fără nici o înțelegere ori dacă partea invitată la conciliere nu a dat curs invitației. Dacă se agrează o înțelegere amiabilă conciliatorul redactează un Acord de conciliere în care se transcrie soluția adoptată de părți, acord ce produce efecte de la data semnării ori de la o altă dată dacă părțile convin în acest sens.

În cazul în care părțile au agreat doar o soluție parțială ori una din părți nu s-a prezentat la data și locul stabilite pentru conciliere, în Procesul Verbal de închidere a concilierii se va menționa acest aspect, fiecare parte putând să se adreseze instanței competente în vederea soluționării în întregime a conflictului de muncă.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
9-17 Dorobantilor Ave.
Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button