Concediul medical: Cum și în ce condiții se acordă salariatului?

Share:

Concediul medical este perioada în care salariatul întrerupe activitatea normală de muncă, din cauza stării de sănătate, potrivit legislației în vigoare. Pentru a beneficia, însă, de plata concediului medical și a indemnizației aferente, bolnavul trebuie să anunțe în mod obligatoriu angajatorul în termen de 24 de ore și să prezinte certificatul medical eliberat de medicul curant, până cel tarziu la data de 5 a lunii următoare.

La rândul său, angajatorul are obligația de a elibera adeverința cu stagiul de cotizare la sănătate în termen de 15 zile de la data cererii scrise a salariatului, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011.

Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă sunt reglementate prin OUG nr. 158/2005 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 60/2006 și reprezintă dreptul oricărei persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate la concedii medicale şi la plata indemnizaţiei de asigurări sociale.

„Adițional certificatului medical eliberat de medic, angajatii înregistrați în sistemul de asigurări de sănătate trebuie să știe că stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de o lună de zile, realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. De asemenea, numărul maxim de zile plătite, pentru incapacitate temporară de muncă, este de 183 de zile în interval de un an, aplicat din prima zi de îmbolnăvire”, a declarat Iulia Dumitrescu, HR&recruitment manager la agenția de recrutare Persons Romania.

În plus, persoanele a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fiind întrerupt imediat concediul de odihnă.

Cine plătește concediul medical

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă este suportată atât de către angajator, cât și de Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) astfel:

  • primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă sunt suportate de angajator;
  • începând cu ziua următoare celor suportate de angajator, indemnizația este suportată de către FNUASS.

Excepția de la regulă o fac concediiile medicale de maternitate, cele de risc maternal, concediul de îngrijire a copilului bolnav și concediile pentru carantină, care sunt suportate integral de catre FNUASS.

Concediul medical nu influențează sub nicio formă concediul de odihnă legal

Angajații care beneficiază de concediu medical au dreptul la cele minimum 20 de zile de concediu de odihnă stabilite prin Codul muncii, după revenirea din concediul medical, chiar și în situația în care concediul medical se întinde pe o perioadă de un an calendaristic.

În acest caz, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care salariatul s-a aflat în concediu medical.

Concediul medical nu amână perioada de încetare a contractului pe perioada determinată

În cazul unui contract de muncă pe perioada determinată, concediul medical nu amână termenul de încetare a contractului. Astfel, relația de muncă încetează la data stabilită in contract, chiar dacă salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

Despre Avocat Alina Szilaghi
Experiența în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaților variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detașarea  membrilor conducerii executive a societăților, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară. În practica noastră includem restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajați, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităților private şi/sau autorităților publice. 


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button