Comunicate privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în cadrul Completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii – începând cu data de 20 septembrie 2011

Comunicate privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în cadrul Completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii – începând cu data de 20 septembrie 2011

Comunicate privind deciziile pronunţate în recurs în interesul legii în cadrul Completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii – începând cu data de 20 septembrie 2011 845 447 Av. Alina Szilaghi

Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 15 mai 2017
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

C O M U N I C A T

În ședința din 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Decizia nr.8 în dosarul nr.28/2016

Admite recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea art. 58 şi art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, hotărârile primei instanţe pronunţate în cauzele având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor sunt încheieri, executorii, susceptibile de a fi atacate cu apel în 30 zile, în condiţiile art. 534 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 mai 2017.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Call Now Button