Accesarea ilegală a unui sistem informatic – infracțiune

Share:

Sistemul penal din România reglementează în art. 360 Cod Penal infracțiunea de accesare ilegală a unui sistem informatic. Această infracțiune este cuprinsă în structura infracțiunilor contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice.

Această infracțiune este incriminată datorită stării de pericol ce o generează pentru valorile sociale ocrotite de legiuitor, consumându-se independent de producerea unor rezultate păgubitoare la adresa utilizatorului de drept al sistemului informatic.

Astfel, accesul ilegal la un sistem informatic a fost conturat ca ,,acces neautorizat” și, înseamnă accesarea unui computer fără consimțământ și preluarea datelor, stocarea datelor, comunicarea cu, interceptarea sau schimbarea datelor sau a software-ului.

Accesul la un sistem informatic, presupune o interacțiune neautorizată între vinovat și dispozitivele vizate sau componentele calculatorului, de obicei, pornind computerul, folosind tastatura sau mouse-ul, imprimând un document, răsfoind dosare, deschizând fișiere, rularea software-ului și procesarea datelor în scopul obținerii de informații.

Sistemul informatic este definit ca fiind un sistem care permite introducerea de date prin procedee manuale sau prin culegere automată de către sistem, stocarea acestora, prelucrarea lor și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme,

Art. 360 din Codul penal român definește structura infracțiunii astfel:

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Fapta prevăzută in alin. (1), săvârșită in scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(3) Daca fapta prevăzută in alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Elementul material al acestei infracțiuni presupune accesarea sistemului, care constituie, în principiu, acea operațiune prin care se realizează o interacțiune funcțională cu sistemul informatic, astfel cum acesta este definit în art.181 alin.1 Cod penal. Însă nu orice interacțiune are semnificația accesării sistemului informatic, ci numai cea de ordin logic, adică aceea care conferă făptuitorului posibilitatea ,,de a da comenzi, de a cauza introducerea, obținerea, fișarea, stocarea ori diseminarea de date informatice sau folosirea în orice mod a resurselor unui calculator, sistem, rețea informatică sau comunicarea cu unitățile sale aritmetice, logice sau de memorie” (definite în art.181 alin.2 Cod penal). Cu alte cuvinte realizează tipicitatea incriminării numai acțiunea care permite făptuitorului să beneficieze de resursele ori/și funcțiile sistemului informatic.

Având în vedere că art. 181 Cod penal definește sistemul informatic ca fiind orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic, iar Facebook este o rețea de socializare existentă în mediu virtual la care are acces orice utilizator al unui computer conectat la Internet care și-a creat un cont la care are acces pe baza unei parole, prin urmare, accesarea de către o persoană a contului de facebook al altei persoanei prin utilizarea fără drept a parolei de acces se înscrie în noțiunea de acces fără drept la un sistem informatic.

Avocat Alina Szilaghi

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea în fața organelor de urmărire penală – Poliție și Parchet, respectiv a Instanțelor judecătorești de orice grad;
  • Redactarea de plângeri, denunțuri, memorii, alte cereri;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button