Suspendă plata ratelor în 10 întrebări

Share:

1. Ce trebuie să fac pentru a-mi suspenda ratele conform OUG 37/2020 în calitate de persoană fizică?

Este suficient să transmiteți băncii o solicitare astfel:

 1. preferabil, prin completarea formularului de amânare la plată;
 2. la adresa de email a băncii;
 3. pe suport hârtie, prin completarea și depunerea formularului în orice unitate teritorială sau în Centrala Băncii;
 4. Telefonic.

Indiferent de modalitatea aleasă, este necesară precizarea următoarelor informații: numele titularului creditului, numărul de telefon, adresa de email, CNP-ul debitorului principal, tipul produsului de creditare, data scadentei lunare (inclusiv) până la care se solicită amânarea (fără a depăși data de 31 decembrie 2020) și declarația pe propria răspundere că veniturile proprii și/sau ale familiei au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 cu indicarea motivului solicitării amânării.

2. Pentru cât timp pot să îmi suspend ratele la credit conform OUG 37/2020?

Conform OUG 37/2020, poți opta pentru suspendarea ratelor pentru o perioadă cuprinsă între 1 lună până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. Verifică mai jos care sunt condițiile cumulative de eligibilitate și cum poți să trimiți solicitarea.

3. Ce condiții trebuie să îndeplinesc în calitate de persoană fizică pentru a-mi suspenda ratele conform ordonanței?

Clienții persoane fizice care doresc să beneficieze de suspendarea ratelor în condițiile Ordonanței 37/2020 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • veniturile obținute să fi fost afectate, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 (exemplu: intrarea în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concediere, reducere a salariului, plasarea în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvire cu COVID-19);
 • creditul a fost acordat până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020, inclusiv;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
 • nu înregistrează rate scadente restante la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau a fost efectuată plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020;
 • solicitarea pentru amânare să fie trimisă către bancă în termen de 45 de zile de la publicarea Ordonanței în Monitorul Oficial, adică până la data de 15 mai 2020 inclusiv.

4. Ce condiții trebuie să îndeplinesc, ca persoană juridică/categorie asimilată, pentru a-mi suspenda ratele?

Clienții persoane juridice care doresc să beneficieze de suspendarea ratelor în condițiile Ordonanței 37/2020 trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • creditul a fost acordat până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
 • nu înregistrează rate sau dobânzi sau comisioane scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau a fost efectuată plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020;
 • transmit o solicitare băncii în termen de 45 de zile de la publicarea Ordonanței în Monitorul Oficial, adică până la data de 15 mai 2020;
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
 • doar pentru persoanele juridice: dețin certificatul de situații de urgență TIP 1 (ALBASTRU) emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau detin certificatul pentru situații de urgență TIP 2 (GALBEN) emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in baza declarațiilor pe proprie răspundere a debitorilor;
 • în ceea ce îi privește pe clienții persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, care dețin profesii liberale, profesii care se exercită în baza unor legi speciale, producători agricoli individuali: prezintă o declarație pe proprie răspundere din care rezultă că activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu urmatoarele urmări: restrangerea pietei de desfacere, restangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori s.a.

5. În cât timp primesc răspuns la cererea mea de suspendare a ratelor?

Banca va analiza solicitarea și îți va răspunde cu aprobarea/respingerea cererii de suspendare a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data transmiterii solicitării. Dacă solicitarea a fost aprobată, in cel mult 30 de zile de la data solicitarii, se va transmite o notificare cu clauzele modificate, inclusiv noul grafic de rambursare.

6. Ce se întâmplă dacă data scadenței e între perioada depunerii cererii și primirea răspunsului?

Conform prevederilor ordonanței, dacă solicitarea ta va fi aprobată, măsura amânării ratelor se va aplica începând cu data solicitării. Astfel, ratele scadente și neachitate începând cu data solicitării vor fi suspendate pe perioada solicitată.

7. Dacă am solicitat suspendarea ratelor, dar am bani în cont, se vor retrage?

Conform prevederilor ordonanței, dacă solicitarea ta va fi aprobată, măsura amânării se va aplica începând cu data solicitării pentru obligațiile de plată sub forma de principal, dobândă și comisioane. Este bine să ai în vedere că, celelalte obligații de plată, ca de exemplu primele aferente polițelor de asigurare, trebuie achitate în continuare conform prevederilor contractuale.

8. Trebuie să mai fac ceva după ce am primit confirmarea de suspendare a ratelor?

În cazul în care solicitarea ta a fost aprobată, în maximum 30 de zile de la data solicitării se va transmite o notificare a clauzelor modificate, împreună cu noul grafic de rambursare, nefiind nevoie de nicio diligență suplimentară din partea ta. De asemenea, la finalul perioadei de suspendare te poți adresa băncii pentru a intra în posesia unui grafic actualizat.

9. Trebuie să mai fac ceva după ce am primit confirmarea de suspendare a ratelor?

În cazul în care solicitarea ta a fost aprobată, în maximum 30 de zile de la data solicitării îți vom transmite o notificare a clauzelor modificate, împreună cu noul grafic de rambursare, nefiind nevoie de nicio diligență suplimentară din partea ta. De asemenea, la finalul perioadei de suspendare te poți adresa băncii pentru a intra în posesia unui grafic actualizat.

10. Fondurile de obligațiuni prezintă riscuri în contextul pandemiei de COVID-19?

Fondurile de obligațiuni reprezintă în continuare o soluție viabilă pentru cei care doresc să economisească eficient. Într-o coordonare fără precedent, măsurile de relaxare monetară sunt preluate de Băncile Centrale din toată lumea și ne așteptăm ca, în curând, asemenea măsuri să vină și din partea BNR, urmând să își facă efectul în perioada următoare. Astfel, băncile oferă în continuare randamente superioare produselor clasice de economisire pe termen mediu și lung.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Consultații juridice
 • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
 • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button