Scutire de impozit pentru teren dacă îi faci cadastrul!

Scutire de impozit pentru teren dacă îi faci cadastrul!

Scutire de impozit pentru teren dacă îi faci cadastrul! 1000 563 Av. Alina Szilaghi

Scutire de impozit pe proprietate pentru terenurile intabulate pe cheltuiala proprietarului. Puțini români știu că dacă suportă costurile pentru cadastrul și intabularea unui teren agricol sau neagricol au posibilitatea de a solicita să nu mai plătească impozit pe proprietate pentru acel teren timp de cinci ani.

Potrivit Art. 464, alin 2, din noul Cod fiscal, consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren , dar numai în anumite situații. Astfel, la alin. 2, litera o, se spune că poate fi scutit de impozit “terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie”. Așadar, pentru scutire este nevoie de hotărârea Consiliului local din primăria pe raza cărea se află terenul respectiv.

Codul fiscal prevede scutirea de impozit și pentru alte terenuri, cum ar fi, terenurile afectate de calamităţi naturale, tot pentru o perioadă de până la 5 ani, terenurile care, prin natura lor şi nu prin destinaţia data, sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură ș.a.m.d. Scutirea se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Call Now Button