You cannot copy content of this page

RIL promovat. Faza de la care se reia procesul penal în urma admiterii cererii de redeschidere în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

RIL promovat. Faza de la care se reia procesul penal în urma admiterii cererii de redeschidere în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate

RIL promovat. Faza de la care se reia procesul penal în urma admiterii cererii de redeschidere în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate 1024 768 Avocat Alina Szilaghi

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Târgu-Mureș a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii în privința redeschiderii procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, pentru a se pronunța asupra următoarei chestiuni de drept: faza de la care se reia procesul penal în urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate (art. 466 și urm. NCPP) – din faza camerei preliminare sau din faza judecății în prim grad.

Examenul jurisprudenței în materie evidențiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia.

Într-o primă opinie, se consideră că în cazul în care a fost admisă în principiu o cerere de redeschidere a procesului penal, procesul se redeschide din faza camerei preliminare și nu a judecății în prim grad. În susținerea acestei opinii au fost îmbrățișate considerentele Deciziei nr. 647 din 1 noiembrie 2016 a Curții Constituționale, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 40 din 13 ianuarie 2017 (par. 24-33).

În cea de-a doua opinie, se consideră că admiterea cererii de redeschidere a procesului penal cu consecința rejudecării în primă instanță, nu trimite cauza în camera preliminară din două motive:
– în primul rând, camera preliminară este o fază distinctă a procesului penal, anterioară judecății și ulterioară urmăririi penale , iar redeschiderea procesului penal privește exclusiv faza de judecată
– în al doilea rând, rațiunea redeschiderii procesului penal este tocmai aceea de a da posibilitatea inculpatului să facă declarații în fața instanței, să discute și să comenteze probele în acuzare și să propună probe în apărare, or în procedura de cameră preliminară nu se administrează probe pentru devedirea temeiniciei sau netemeiniciei acuzații.

Recursul în interesul legii promovat are ca termen de soluționare data de 3 iulie 2017.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button