You cannot copy content of this page

Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție

Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție

Restituirea amenzii achitate în ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție 1600 1067 Avocat Alina Szilaghi

În ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție, amenda achitată în temeiul actului sancționator anulat se impune a fi restituită plătitorului.

Amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituția care a încasat-o, în conformitate cu procedura administrativă reglementată de dispozițiile art. 168 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, operând, în măsura în care este cazul, compensarea cu eventuale obligații restante ale plătitorului.

”Analizând cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 C.pr.civ., excepția inadmisibilității capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii, invocată din oficiu, instanța o apreciază ca fiind întemeiată având în vedere următoarele considerente.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. 3 din O.G nr. 2/2001, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

În ipoteza anulării procesului-verbal de contravenție, amenda achitată în temeiul actului sancționator anulat se impune a fi restituită plătitorului.

Cu toate acestea, amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituția care a încasat-o, în conformitate cu procedura administrativă reglementată de dispozițiile art. 168 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, operând, în măsura în care este cazul, compensarea cu eventuale obligații restante ale plătitorului.

În consecință, fiind instituită o procedură specială, administrativă, privind restituirea sumei de bani achitată cu titlu de amendă contravențională, instanța apreciază ca fiind întemeiată excepția inadmisibilității capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii, invocată din oficiu și, în consecință, urmează să respingă acest capăt de cerere, ca inadmisibil.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 18011/2016, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button