You cannot copy content of this page

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (OANCPI nr. 263/2017)

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (OANCPI nr. 263/2017)

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (OANCPI nr. 263/2017) 845 447 Avocat Alina Szilaghi
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
(M. Of. nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014)
OANCPI nr. 263/2017
(M. Of. nr. 153 din 1 martie 2017)
modifică:art. 382

În M. Of. nr. 153 din 1 martie 2017, a fost publicat OANCPI nr. 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului prin OANCPI nr. 263/2017.

Art. 1 alin. (2) din Regulament (modificat prin OANCPI nr. 263/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 382 prevedea faptul că:

„Art. 382

Destinațiile terenurilor:
– terenuri cu destinație agricolă TDA;
– terenuri cu destinație forestieră TDF;
– terenuri aflate permanent sub ape TDH;
– terenuri aflate în intravilan TDI;
– terenuri cu destinații special TDS”.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 382 dispune următoarele:

Art. 382

(1) Destinațiile terenurilor și codurile acestora sunt următoarele:

a) terenuri cu destinație agricolă TDA;
b) terenuri cu destinație forestieră TDF;
c) terenuri aflate permanent sub ape TDH;
d) terenuri aflate în intravilan TDI;
e) terenuri cu destinație specială TDS.

(2) Categoriile de folosință a terenurilor și codurile corespunzătoare sunt următoarele:

a) arabil – A;
b) vii – V;
c) livezi – L;
d) pășuni – P;
e) fânețe – F;
f) păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – PD;
g) ape curgătoare – HR;
h) ape stătătoare – HB;
i) căi de comunicații rutiere – DR;
j) căi ferate – CF;
k) curți și curți cu construcții – CC;
l) construcții – C;
m) terenuri neproductive și degradate – N.

(3) Destinațiile construcțiilor și codurile acestora sunt următoarele:

a) locuințe – CL;
b) construcții administrative și social-culturale – CAS;
c) construcții industriale și edilitare – CIE;
d) construcții-anexă – CA”.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button