Rambursarea de TVA în 2017: Principalele aspecte de care trebuie să ții cont după ultimele modificări

Rambursarea de TVA în 2017: Principalele aspecte de care trebuie să ții cont după ultimele modificări

Rambursarea de TVA în 2017: Principalele aspecte de care trebuie să ții cont după ultimele modificări 845 447 Av. Alina Szilaghi

Procedura rambursării taxei pe valoarea adăugată (TVA) a cunoscut multiple modificări recent, în vederea creșterii încasărilor la bugetul de stat, astfel că deconturilor depuse după data de 1 mai li se vor aplica noi reguli. În acest context, explicăm astăzi care este noul mod de rambursare de TVA, dar și cum funcționează, spre exemplu, baza de date în care sunt acum înscriși contribuabilii ce prezintă risc fiscal.

Procedura rambursării de TVA, sau a soluționării deconturilor cu sume negative, este prezentată în Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.699/2015, un act normativ ce a fost modificat și completat recent, prin intermediul Ordinului ANAF nr. 1.232/2017.

Concret, ultimul document menționat modifică în mod semnificativ procedura rambursării de TVA și aduce noi reguli referitoare la modul în care un contribuabil este înregistrat/radiat dintr-o bază de date specială, unde sunt incluși practic contribuabilii cu risc fiscal în privința rambursărilor de TVA.

Potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, este rambursată de organul fiscal central.

Astfel, orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare. În acest sens, aceste persoane trebuie să bifeze caseta corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare (formularul 300), decontul fiind și cerere de rambursare. De asemenea, ele pot cere reportarea soldului sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare.

Soluționarea deconturilor de TVA

Conform prevederilor din Ordinul ANAF nr. 3.699/2015, deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de TVA, la organul fiscal unde firmele au domiciliul fiscal, prin una dintre următoarele modalități:

  • direct la compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, pe suport electronic, însoțite de două exemplare listate. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică şi se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezenţa persoanei impozabile;
  • prin poștă, situație în care deconturile de TVA se prelucrează în ziua primirii de la registratură;
  • prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Fiscul grupează deconturile de TVA, în vederea procesării lor, în două categorii, și anume:

  • Deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);
  • Deconturi cu sume negative (cu opțiune de rambursare sau fără opțiune de rambursare, adică sumele vor fi reportate în decontul perioadei următoare).

În cazul deconturilor cu sume negative de TVA pentru care se solicită rambursarea TVA, acestea se vor soluționa în funcție de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă, după cum urmează:

  • în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate în termen de maximum cinci zile de la data depunerii decontului;
  • în cazul deconturilor de TVA, depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analiză documentară;
  • în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspecţie fiscală anticipată.

În continuare, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se vor încadra la risc fiscal mic.

Potrivit Codului de procedură fiscală, contribuabilii care solicită Fiscului rambursarea taxei pe valoarea adăugată mai mică decât suma de 45.000 de lei sunt supuși unei inspecții fiscale ulterioare.

Call Now Button