Pensii suplimentare de la angajatori

Share:

Potrivit unui proiect legislativ, angajatorii pot să acorde propriilor salariați pensii suplimentare, sub forma pensiilor ocupaționale. Prin acest act normativ se transpune în legislația națională o directivă europeană și urmează să fie promulgată.

Prin Proiectul de lege privind pensiile ocupaționale, adoptat azi în Cameră decizională, la deputați, se va stabili cadrul legal pentru înființarea schemelor și fondurilor unor pensii suplimentare pentru salariați. Documentul se va aplica la 30 de zile de la apariția în Monitorul Oficial.

După intrarea în vigoare a măsurilor conținute în proiect, salariații din România vor putea obține o pensie ocupațională, adică o pensie suplimentară, care să vină în completarea pensiilor acordate în cadrul sistemelor de pensii din România. Această pensie ocupațională va fi facultativă, schema de pensii va fi stabilită de fiecare angajator care dorește să ofere astfel de beneficii salariaților, iar un fond de pensii se va putea organiza doar la inițiativa unui administrator autorizat. La acest fond vor putea participa angajații unei singure firme sau ai mai multora.

Contribuțiile acest fonduri de pensii ocupaționale vor avea două componente: contribuția angajatorului și cea a salariatului. Dacă va decide pentru aceste pensii ocupaționale, angajatorul va trebui să le ofere pensia tuturor salariaților și să vireze contribuțiile. Angajatorul va putea stabili contribuții diferite pentru salariați, în funcție de vechime, funcție sau salariu.

Salariat nu poate să fie obligat să contribuie la fondul de pensii ocupaționale stabilit de angajator. De asemenea, angajatorul nu va putea reține bani pentru contribuțiile salariaților la un astfel de fond de pensii fără acordul expres și în scris al acestora.

Toate persoanele care au venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinesc condițiile stabilite pentru respectivul fond de pensii ocupaționale pot să devină participanți la un fond de pensii ocupaționale.

Evidența banilor vărsați la un fond de pensii ocupaționale se va face pe conturi individuale, ceea ce va permite transferul oricărui participant la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără ca acesta să fie nevoit să plătească penalități.

În condițiile în care sunt din ce în ce mai puțini angajați ce contribuie cu bani la sistemul public de pensii, introducerea unui noi tip de pensie va asigura, cel puțin teoretic, sustenabilitatea financiară a sistemului public, prin scăderea presiunii exercitate asupra lui. Aceste pensii suplimentare vor fi complet diferite de pensiile private și pensiile facultative, pentru care salariații deja contribuie.

Despre Avocat Alina Szilaghi
Experiența în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaților variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detașarea  membrilor conducerii executive a societăților, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară. În practica noastră includem restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajați, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităților private şi/sau autorităților publice. 


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button