Natura juridică a notificării salariatului privind desființarea postului ocupat

Share:

”Potrivit legislaţiei muncii, atunci când se dispune concedierea salariatului, angajatorul are obligaţia să emită o decizie scrisă în acest sens sau o dispoziţie, care trebuie să conţină în mod obligatoriu, după caz, elementele prevăzute la art.76 sau 252 alin.2 din C.muncii, acesta fiind singurul act prin care se poate dispune concedierea care îşi produce efectele de la data comunicării ei salariatului şi care poate fi analizat de instanţă spre a se putea stabili legalitatea şi temeinicia sa, în termenul prevăzut de lege.

Înştiinţarea prealabilă, prin care se comunică salariatului că la o dată ulterioară urmează să se dispună desfacerea contractului său de muncă, nu afectează exercitarea dreptului la muncă al acestuia şi nu reprezintă o măsură de natură să modifice condiţiile de încheiere sau de executare a contractului individual de muncă, ori să determine, în sine, încetarea raportului de muncă, motiv pentru care nu poate fi contestată în instanţă, în condiţiile prevăzute de art.268 alin.1 lit.a C.muncii.

Nu se poate considera că adresa respectivă are caracterul unei decizii de concediere doar pentru că în cuprinsul său se face menţiunea duratei preavizului, obligatorie potrivit art.76 lit.b Codul muncii, de vreme ce conform denumirii sale, preavizul trebuie acordat anterior concedierii, fiind stabilit prin contractul colectiv de muncă sau individual de muncă, iar menţionarea în decizia de concediere a duratei preavizului permite verificarea îndeplinirii efective de către angajator a obligaţiei de acordare.

Legiuitorul a limitat posibilităţile de contestare la situaţiile enumerate în art.268 lit.a Codul muncii, adică în cazul deciziilor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă, iar cum preavizarea salariatei apelante nu a avut ca efect încetarea raporturilor de muncă, care a fost dispusă ulterior prin decizia de concediere nr.830/2014, adresa contestată nu se încadra în situaţiile prevăzute de textul menţionat.”(Curtea de Apel București, Secţia a VII-a Civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 1880 din 13 aprilie 2016, portal.just.ro)

Despre Avocat Alina Szilaghi
Experiența în Dreptul Muncii şi Beneficii ale Salariaților variază de la consilierea echipelor de management, până la redactarea şi negocierea contractelor individuale şi colective de muncă, a contractelor de management, asistenţă cu privire la aspecte de dreptul muncii în cadrul unor proiecte de fuziuni şi achiziții, externalizări, detașarea  membrilor conducerii executive a societăților, beneficii şi pensii ale salariaților, programe de concediere şi scheme de retragere voluntară. În practica noastră includem restrângeri de activitate, proceduri privind transferul de angajați, proiecte de restructurare şi litigii de muncă, elaborarea diverselor regulamente şi politici interne aplicabile entităților private şi/sau autorităților publice. 


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button