Legislația jocurilor de noroc în România în 2020

Share:

După câțiva ani de zile de la reforma cadrului de jocuri de noroc din România, piața locală poate fi caracterizată ca fiind relativ matură în toate sectoarele sale relevante. În prezent, există 22 de operatori autorizați pentru jocuri de noroc online și peste 300 de furnizori licențiați B2B.

În ceea ce privește jocurile de noroc în agenții, cele mai dezvoltate zone rămân cele ale jocurilor de noroc (mai mult de 270 de operatori autorizați) și pariurilor în cotă fixă (27 de operatori autorizați).

Din punct de vedere al reglementărilor, există un set de instrucțiuni specifice sectorului care trebuie adoptate de către autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc pentru aplicarea noii legislații naționale AML, care transpune în legislația din România a patra directivă AML, ar putea avea un impact în viitorul apropiat.

În ultimul an, piața românească a jocurilor de noroc a fost afectată de introducerea și creșterea anumitor taxe:

 • lunar, operatorii online trebuie să plătească o taxă de 2% pentru depozitele jucătorilor, în legătură cu jocurile de noroc online;
 • taxa de autorizare pentru jocurile cu sloturi (cel mai dezvoltat sector funciar) a crescut de la 2.600 EUR/aparat/an la 3.600 EUR/aparat/an.

Prezentare jurisdicțională

Online. Sunt permise următoarele sectoare, ceea ce înseamnă că respectivele categorii de jocuri de noroc sunt permise să obțină licența și autorizația necesare.

 • Activități de pariuri sunt permise de legea română, iar legislația jocurilor de noroc reglementează în mod expres trei tipuri de pariuri: pariuri în cotă fixă, pariuri în contrapartidă și pariuri mutuale;
 • Bingo online este permis, iar licența de bingo online acoperă și jocurile keno;
 • Cazinoul online este permis, iar licența cazinoului acoperă, de asemenea, jocurile de poker online și jocurile online cu sloturi;
 • Jocurile de loterie online sunt restricționate, deoarece această categorie intră sub monopolul Loteriei Naționale Române;
 • Sporturile fantezie nu sunt reglementate în mod expres în conformitate cu legislația românească a jocurilor de noroc. Dacă această activitate nu îndeplinește condițiile obligatorii de jocuri de noroc, atunci sporturile de fantezie ar trebui să se încadreze în afara cadrului legal al jocurilor de noroc;
 • Jocurile sociale nu sunt reglementate în mod expres în legislația română a jocurilor de noroc. Dacă această activitate nu îndeplinește condițiile obligatorii de jocuri de noroc, atunci jocurile sociale ar trebui să se încadreze în afara cadrului legal al jocurilor de noroc;
 • Pokerul online este permis și este inclus în categoria jocurilor de cazino online;
 • Jocurile cu tombola/tombolele sunt permise în conformitate cu legislația românească, ca o categorie expresă de jocuri de noroc online;
 • Orice alte tipuri de jocuri de noroc. În această categorie generică sunt incluse toate produsele care îndeplinesc condițiile cumulate ale jocurilor de noroc și nu sunt definite în mod expres prin regulamentul jocurilor de noroc. Regimul juridic al acestor produse nereglementate va fi stabilit de către autoritatea de reglementare locală pe baza regulilor și descrierii jocului prezentate de organizator.

Agenții. Următoarele sectoare sunt marcate ca permise, ceea ce înseamnă că respectivele categorii de jocuri de noroc sunt permise și sunt supuse obținerii licenței și autorizației necesare.

 • Activități de pariuri sunt permise în conformitate cu legislația românească, precum și legislația jocurilor de noroc reglementează în mod expres trei tipuri de pariuri bazate pe teren: pariuri în cotă fixă, pariuri în contrapartidă și pariuri mutuale ;
 • Pokerul este permis în conformitate cu legislația românească, iar legislația privind jocurile de noroc reglementează în mod expres cluburile de poker din țară;
 • Bingo este permis, legislația românească reglementând două tipuri de jocuri de bingo în agenții: bingo efectuat în săli de bingo specializate și bingo organizat prin rețele de televiziune;
 • Casino este permis în România, cu legislația jocurilor de noroc care reglementează în detaliu regimul licenței de cazinou de pe uscat;
 • Aparatele de jocuri sunt permise în România, cu legislația care reglementează trei categorii de jocuri cu sloturi : mașini cu mize și câștiguri nelimitate; dispozitive electronice care acordă câștiguri cu risc limitat; și mașini video-loterie (VLT).
 • Jocurile de loterie în agenții sunt restricționate, deoarece această categorie intră sub monopolul Loteriei Naționale Române;
 • Jocurile de tombolă/tombolele sunt permise în conformitate cu legislația românească, ca o categorie expresă de jocuri de noroc în agenții;
 • Jocuri temporare. Jocurile de cazinou în agenții, jocurile cu slot machine cu mize și câștiguri nelimitate și bingo în agenții care au loc în stațiuni turistice sau de agrement se califică drept jocuri temporare de noroc și sunt supuse unei licențe temporare speciale și autorizații, valabile pe o perioadă de trei luni. O categorie distinctă de jocuri temporare este reprezentată de festivalurile de poker, care sunt definite prin lege ca fiind evenimente temporare organizate în stațiuni turistice sau în alte locații și constau în turnee de poker desfășurate exclusiv între participanți.
 • Orice alte tipuri de jocuri de noroc, și anume jocuri noi de noroc sau combinații de jocuri. Această categorie generică include orice produs care îndeplinește condițiile cumulate ale jocurilor de noroc și nu este definit în mod expres de regulamentul jocurilor de noroc. Regimul juridic al acestor produse nereglementate va fi stabilit de către autoritatea de reglementare locală pe baza regulilor și descrierii jocului prezentate de organizator.

Cadrul legislativ

Condițiile în care organizarea și funcționarea jocurilor de noroc sunt permise în România sunt prezentate în următoarele acte normative:

 • OUG 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc;
 • Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc (HG 111/2016);
 • OUG 20/2013 privind instituirea, organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc;
 • Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Jocuri de Noroc.
 • Activitățile de jocuri de noroc sunt, de asemenea, reglementate prin instrucțiuni, comenzi sau decizii emise de Oficiul Național de Jocuri de Noroc în legătură cu diverse aspecte ale activității jocurilor de noroc, cum ar fi certificarea platformelor de jocuri de noroc online, protocoale de interconectare și cerințe de raportare pentru slot-uri, raportarea veniturile obținute atât de operatorii de teren, cât și de cei online, etc.

Mai mult, anumite cerințe specifice în domeniul spălării banilor și prevenirii terorismului sunt, de asemenea, aplicabile activităților de jocuri de noroc și sunt, în general, cuprinse în legea nr. 129/2019, adoptată în iulie 2019, care pune în aplicare a patra directivă AML.

Jocul de noroc este definit de OUG 77/2009 ca o activitate care trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici cumulate:

 • Taxa de participare;
 • selectarea aleatorie a rezultatelor pe care se bazează jocul;
 • câștiguri monetare;
 • oferirea publică a jocului respectiv de către organizator participanților.

Activitățile de jocuri de noroc în agenții sunt definite ca fiind toate jocurile de noroc care îndeplinesc condițiile legale legate de un joc de noroc, sunt realizate prin mijloace de joc instalate în România și nu sunt transmise sau efectuate prin niciun fel de sistem de comunicare (internet, linie fixă ​​sau telefon mobil sau orice alte sisteme de transmisie).

Activitățile de jocuri de noroc online sunt definite ca fiind toate jocurile de noroc care îndeplinesc condițiile legale aplicabile unui joc de noroc și se desfășoară prin sisteme de comunicare de orice fel (internet, telefon fix sau telefon mobil sau orice alt sistem de transmisie).

Infracțiuni de jocuri de noroc

Nerespectarea cerințelor legale în domeniul jocurilor de noroc poate duce la sancțiuni civile, administrative sau penale.

Răspunderea administrativă poate fi declanșată atunci când:

 • organizatorul activităților de jocuri de noroc din țară le permite persoanelor fizice să participe la jocurile de noroc, fără a avea documente de identitate valabile în posesia lor;
 • organizatorul de jocuri de noroc, fără distincție între activitățile în agenții și cele online, nu plătește participanților câștigurile obținute din jocuri de noroc în trei zile lucrătoare, cu condiția îndeplinirii condițiilor impuse participantului în legătură cu dovada câștigurilor;
 • organizatorul de jocuri de noroc, fără distincție între activitățile în agenții și cele online, nu notifică Oficiului Național de Jocuri de noroc, într-un anumit termen, despre orice modificări apărute la datele pe baza cărora au fost acordate licența și autorizația.

Nerespectarea de către organizatorul de jocuri de noroc a cerințelor legale poate duce la suspendarea sau revocarea licenței de către Oficiul Național de Jocuri de Noroc.

Operarea jocurilor de noroc fără licență și autorizare corespunzătoare constituie infracțiune. Răspunderea penală ar putea fi declanșată atunci când sunt oferite jucătorilor următoarele produse de joc:

 • jocuri de noroc frauduloase;
 • jocuri de noroc prin canale radio sau prin alte mijloace de transmisie asimilate;
 • jocuri de noroc bazate pe rezultatele competițiilor clandestine (cum ar fi lupta de câini, care este interzisă în mod expres de legislația românească, curse ilegale de mașini etc.);
 • jocuri de noroc clandestine, în care rezultatele jocului sunt influențate de îndemânarea celui care manipulează jocul în scopul obținerii de venituri, mai degrabă decât de a fi aleatoriu;
 • jocuri de competiție cu câștiguri de orice tip prin linii telefonice sau alte sisteme de comunicații, televiziune sau radio, unde acordarea de premii se bazează exclusiv pe acuratețea răspunsurilor furnizate la întrebări generale, care implică o taxă de participare.

Conform OUG 77/2009, orice persoană care participă la jocurile de noroc online operate de un operator neautorizat sau neautorizat din România se va confrunta cu amenzi administrative cuprinse între 5.000 RON (aprox. 1.000 EUR) și 10.000 RON (aprox. 2.000 EUR) , declanșând astfel răspunderea administrativă a jucătorului (dar nu răspunderea penală).

Operarea jocurilor de noroc fără licență și autorizație constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Sancțiunile suplimentare aplicabile infracțiunii de jocuri de noroc fără licență sunt că firma operatorului de jocuri de noroc să fie dizolvată și sumele derivate din activitatea ilicită să fie confiscate.

În așteptarea legislației

Există câteva modificări relevante în legislația privind jocurile de noroc în curs de adoptare, după cum urmează:

 • proiectul de ordin al Oficiului Național de Jocuri de Noroc care reglementează noul set de cerințe de certificare pentru jocurile de jocuri cu sloturi în agenții;
 • instrucțiunile Oficiului Național de Jocuri de Noroc cu privire la aplicarea noului regim AML în sectorul jocurilor de noroc;
 • o propunere legislativă menită să introducă mai multe restricții în ceea ce privește publicitatea jocurilor de noroc și noi obligații în ceea ce privește jocurile de noroc responsabile.

Cadrul de autorizare și reglementare

Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN) este autoritatea publică competentă să supravegheze piața românească a jocurilor de noroc. ONJN este un organism specializat al administrației publice centrale din subordinea Guvernului României, care are prerogative de aplicare și este, de asemenea, competent să acorde licențe și autorizații.

Cadrul legal pentru jocurile de noroc a fost creat în perioada 2015-2016. ONJN a emis licențe și autorizații prin aplicarea noii legislații mai degrabă literal, astfel încât se poate susține că abordarea autorității în ceea ce privește reglementarea este destul de prescriptivă.

Legislația română reglementează următoarele tipuri de licențe:

 • Licența de clasă 1 și autorizația / autoritățile conexe – acestea sunt autorizațiile care trebuie obținute de către un operator B2C pentru a oferi servicii de jocuri de noroc pe piața românească;
 • Licență clasa 2 – această licență este necesară furnizorilor B2B specializați în industria jocurilor de noroc care furnizează produse / servicii operatorilor B2C licențați în România. Categoriile de furnizori B2B pentru care NOG a eliberat licențe de clasă 2 sunt următoarele:
  • producători, distribuitori și alte entități care desfășoară activități cu mijloace de joc sau componente de joc;
  • furnizori de software;
  • furnizori de servicii de gestionare și găzduire a platformelor;
  • furnizori de servicii de streaming de cazinouri în direct;
  • laboratoare de certificare, auditori și organisme de evaluare a conformității;
  • procesatoare de plati; și
  • filialele de marketing.
 • Licența clasa a 3-a – această licență este acordată prin beneficiul legii către Loteria Națională din România, care are un monopol legal asupra organizării jocurilor de loterie terestre și online.

Licențele Clasa 1 și Clasa 2 sunt disponibile cu ușurință, cu condiția ca respectivii operatori B2C sau B2B să îndeplinească cerințele de licență aplicabile. Licența de clasă 3 se acordă numai Loteriei Naționale Române.

Licența de clasă 1 este valabilă timp de zece ani și poate fi reînnoită pentru perioade identice de timp, în timp ce autorizația este în general acordată timp de un an și trebuie reînnoită/prelungită anual.

Licența de clasă 2 este de asemenea valabilă timp de zece ani, sub rezerva plății taxei anuale de licență în termenul aplicabil.

Cerințe de aplicare

Doar operatorii cu sediul în UE, SEE sau Confederația Elvețiană pot solicita o licență și o autorizație.

Procesul de licențiere a jocurilor de noroc pe teren

Operatorul de jocuri de noroc care dorește să ofere activități de jocuri de noroc în agenții trebuie să obțină o licență de clasă 1 și una sau mai multe autorizații. Deși procedura de licențiere nu este specifică produsului, autorizația trebuie să fie obținută pentru fiecare tip de activitate de joc destinată a fi desfășurată.

Pentru a obține licența, operatorul de jocuri de noroc trebuie să depună o cerere de cerere împreună cu mai multe documente corporatiste și operaționale legate de persoana juridică însăși, precum și de administratorii și acționarii acesteia. Această documentație include verificări de cazier judiciar pentru fiecare director și acționar și declarații date de către directorul/directorii, care declară, printre alte aspecte, proprietarul beneficiar final al companiei (25% din acțiuni fiind pragul relevant pentru beneficiarul final).

Autorizația poate fi obținută de către un operator care a primit anterior o licență de clasă 1. Cu toate acestea, regulamentul permite unui operator să depună cererea de licențiere și autorizare în același timp, cu condiția îndeplinirii condițiilor necesare pentru fiecare dintre acestea. Condițiile pentru obținerea autorizației variază în funcție de tipul activității de jocuri de noroc interesat să fie efectuate și se referă la aspecte operaționale (cum ar fi regulile de joc pentru fiecare joc oferit jucătorilor și configurația spațiilor de joc) sau cerințele tehnice (cum ar fi certificarea echipamentului de jocuri de noroc sau dezvoltarea soluției de raportare la ONJN a datelor financiare și operaționale).

Procesul de licențiere pentru jocurile de noroc online

Cerințele de autorizare și autorizare pentru jocurile de noroc pe teren se aplică și activităților online; observațiile menționate mai sus cu privire la documentația pentru administrator și acționari sunt de asemenea aplicabile în legătură cu licența online.

Deși autorizația trebuie obținută pentru fiecare tip de activitate (sau aparat, după caz) în situația jocurilor de noroc în agenții, în cazul jocurilor de noroc online, trebuie obținută o singură autorizație pentru toate activitățile desfășurate pe aceeași platformă de jocuri de noroc (care poate fi conectat la unul sau la mai multe nume de domeniu internet).

Alte condiții speciale aplicabile unui operator care solicită licență și autorizație de a efectua jocuri de noroc online se referă în principal la cerințele tehnice și operaționale.

Solicitantul este obligat să auditeze întregul său sistem informatic de către un laborator specializat de testare care deține o licență de clasă 2, în timp ce software-ul de jocuri de noroc trebuie să fie certificat de un certificator autorizat de clasa 2, la fel ca generatorul de numere aleatorii și procentul de câștig ce revin la jucătorilor pentru fiecare joc. În ceea ce privește infrastructura necesară, dacă serverul principal de jocuri nu este situat în România, operatorul trebuie să creeze servere de siguranță și oglindă în România pentru ca ONJN să poată monitoriza activitatea legată de piața românească și să verifice eventualele incidente care apar. Pe scurt, în timp ce serverul sigur stochează date despre replica brută a informațiilor de pe serverul de joc, serverul oglindă trebuie să conțină rapoarte centralizate care să rezume activitatea zilnică și rezultatele financiare obținute de operator.

Programarea aplicației

În conformitate cu regulamentul, documentația completă de autorizare trebuie să fie transmisă la autoritatea de reglementare cu cel puțin nouă zile lucrătoare înainte de ședința Comitetului de supraveghere a ONJN. Comitetul de supraveghere este organismul din cadrul ONJN care aprobă cererile de licențiere în cadrul reuniunilor sale periodice; astfel de întâlniri sunt în general organizate de două ori pe lună.

În temeiul OUG 77/2009, cererile de licență se soluționează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației complete. Cu toate acestea, având în vedere că ONJN are competența de a solicita orice documente sau informații suplimentare considerate necesare, în practică, procedura de autorizare și autorizare depășește, în general, termenul inițial de 30 de zile prevăzut de lege.

Taxe de aplicare

Regulamentul nu impune taxe pentru cererea de licență și/sau autorizație pe teren.

Cu toate acestea, pentru o licență online, solicitantul trebuie să plătească o taxă administrativă de 2.500 EUR pentru revizuirea documentației de autorizare. Operatorii online trebuie să plătească o taxă de 8.500 EUR pentru eliberarea licenței.

Taxe anuale

Taxe anuale pentru jocurile de noroc în agenții. Operatorii autorizați trebuie să plătească o taxă anuală de licență sub forma unei taxe forfetare pentru o anumită sumă, în funcție de tipul de jocuri operate în agenții. Taxa de licență poate varia de la 5.000 EUR/an pentru tombola sau cluburile de poker, până la 95.000 EUR/an pentru cazinourile terestre. Operatorii de agenții trebuie să plătească, de asemenea, o taxă anuală de autorizare, care este calculată prin referire la următoarele criterii:

 • veniturile operatorului: în cazul activităților de pariuri, bingo difuzate la televizor și tombole, taxa de autorizare reprezintă 16% din veniturile operatorului, dar poate fi nu mai puțin decât o sumă specifică, care variază în funcție de tipul de joc (90.000 EUR pentru pariuri; 115.000 EUR pentru bingo la televizor);
 • numărul de locații/mijloace de joc: cazinourile terestre suportă o taxă de autorizare de 60.000 EUR/masă (pentru București) sau 30.000 EUR/masă (în afara Bucureștiului), iar fiecare slot machine cu câștiguri nelimitate necesită o taxă de autorizare de 3.600 EUR; pentru bingo efectuat în săli de jocuri, operatorul este obligat să plătească o taxă de autorizare de 7.000 EUR/locație + 3% din valoarea tichetelor tipărite achiziționate obligatoriu de la Tipografia Națională din România.

Legislația impune, de asemenea, anumite taxe speciale pentru următoarele categorii de jocuri de noroc în agenții:

 • taxa de intrare pentru cazinouri (50 RON – aprox. 10 EUR) și cluburi de poker (30 lei – aproximativ 7 EUR); și
 • taxa pentru vize pentru slot-uri și aparate video-loterie pentru câștiguri nelimitate de 400 EUR/post (terminal)/an.

Ca obligație de plată separată, organizatorii jocurilor de noroc în agenții sunt obligați să plătească o contribuție pentru Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc în valoare de 1.000 EUR / an.

Taxe anuale pentru jocuri de noroc online. Un operator de jocuri de noroc online trebuie să plătească o taxă anuală de licență calculată în funcție de cifra de afaceri a operatorului, variind de la EUR 6,000/an (pentru o cifră de afaceri anuală mai mică de 500 000 EUR) până la 120 000 EUR/an (pentru o cifră de afaceri care depășește 10 milioane EUR ). Taxa de autorizare pentru jocurile de noroc online se plătește, de asemenea, anual și se ridică la 16% din veniturile obținute din activitățile de jocuri de noroc, dar nu poate fi mai mică de 100.000 EUR / an.

Operatorii autorizați online trebuie să plătească o contribuție anuală pentru Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de noroc în valoare de 5 000 EUR.

Taxe pentru furnizorii de licențe B2B. Furnizorii B2B care dețin o licență clasa 2 sunt obligați să plătească o taxă anuală de licență de EUR 6,000/licență și, de asemenea, o contribuție responsabilă la jocuri de noroc de 1 000 EUR/an. Pe baza practicilor autorității de reglementare, această contribuție este calculată pe baza numărului de licențe de clasă 2 deținute de un anumit furnizor B2B.

Licențiere jocuri de noroc în agenții

După cum se menționează în OUG 77/2009 și HG 111/2016, activitățile de jocuri de noroc în agenții pot fi operate numai în locații specializate, care sunt prezentate mai jos.

Cazinourile sunt locațiile specializate utilizate pentru funcționarea jocurilor de caracteristici ale șanselor la cazinouri. Suprafața și structura cazinourilor trebuie să permită instalarea echipamentelor de jocuri și a altor dispozitive tehnice necesare desfășurării activității specifice, iar acestea trebuie să fie amplasate în clădiri destinate utilizării ca spații comerciale sau în hoteluri cu un rating minim de 3 stele. Cazinourile sunt supuse unor cerințe legale minime în ceea ce privește amplasarea spațiilor, a suprafeței și a echipamentelor de siguranță.

Agențiile de pariuri sunt locațiile specializate pentru activități de pariere în care trebuie să funcționeze cel puțin un terminal de pariuri dependent și care întrunesc cumulativ mai multe condiții specifice în ceea ce privește suprafața minimă, echipamentul obligatoriu etc.

Toate spațiile utilizate pentru funcționarea jocurilor cu sloturi, indiferent de tipul slot-machine, sunt supuse anumitor restricții în ceea ce privește publicitatea spațiilor, după cum urmează:

 • organizatorii vor împiedica vizualizarea activităților desfășurate în spațiile respective;
 • organizatorii nu vor sugera activități de jocuri de noroc folosind imagini, text sau alte simboluri.

Așa cum se arată în HG 111/2016, jocurile de bingo efectuate în săli de joc specializate pot avea loc doar în locații din spații specializate sau spații comerciale, care sunt înregistrate ca sediul principal sau secundar al organizatorului și care îndeplinesc un set de condiții obligatorii în raport cu organizare logistică – sistem electric suficient de iluminat, sistem de aer condiționat, sistem de sunet, cerințe legate de siguranță, circuit electric de rezervă etc.

Modificările legislative care ar putea să apară în viitorul apropiat pentru sectorul jocurilor de noroc în agenții provin din următoarele dispoziții legislative:

 • proiectul de ordin al Oficiului Național de Jocuri de Noroc care reglementează noul set de cerințe de certificare pentru jocurile de jocuri cu sloturi în agenții;
 • ordinul/instrucțiunile Oficiului Național de Jocuri de Noroc cu privire la aplicarea noului regim AML în sectorul jocurilor de noroc.

Licențele online de jocuri de noroc permit operatorului să ofere produsele/activitățile reglementate de licența respectivă pe platforma românească. Platforma română trebuie să încapsuleze toți jucătorii cu adrese IP românești, precum și toți cetățenii români care nu au domiciliul fiscal stabilit într-o jurisdicție străină.

Licențele B2B (furnizori, software etc) permit furnizorului licențiat să efectueze activitățile reglementate de licența respectivă din România. Ca o particularitate a legislației române, licențele B2B nu sunt acordate pentru produse specifice (cum ar fi un set specific de jocuri, platforme de jocuri de noroc, etc.), ci se referă la activități generice B2B – de exemplu, „producția și distribuția de software de jocuri de noroc”, „ Furnizarea de facilități de găzduire ”etc.

Afiliații care doresc să opereze pe piața românească sunt obligați să obțină o licență specifică clasei 2 de la Oficiul Național de Jocuri de Noroc. Regulamentul definește un afiliat ca orice persoană fizică sau juridică care obține venituri pe baza unui contract încheiat cu un operator online B2C, ca urmare a participării la jocurile de noroc de jucători redirecționați de afiliat pe site-ul/platforma operatorului B2C.

Pe lângă obligația generală de plată a taxei anuale de licență și contribuția responsabilă la jocuri de noroc, afiliații licențați au și obligația legală expresă de a trimite toate contractele de afiliere încheiate cu operatorii B2C la ONJN.

Aplicațiile White Label nu sunt reglementate în mod specific de legislația românească privind jocurile de noroc.

Regulamentul prevede că licențele sunt nominale și permit operarea numai pentru deținătorul licenței. Ca o excepție de la această regulă generală, HG 111/2016 oferă posibilitatea de a crea joint-venture, în care este suficient ca una dintre entitățile implicate să dețină licența de jocuri de noroc. Cu toate acestea, operațiunea comună implică răspunderea solidară pentru toate părțile implicate.

Sectorul jocurilor de noroc online poate fi afectat în viitorul apropiat de faptul că Oficiul Național de Jocuri de Noroc trebuie să emită ordine/instrucțiuni specifice sectorului pentru aplicarea noului regim AML în România (transpunerea Directivei a IV-a AML).

Instrumentul principal pentru prevenirea activităților de jocuri de noroc fără licență este „lista neagră” a site-urilor web de jocuri de noroc fără licență, care este gestionat de ONJN și care conține în prezent peste 1.100 de nume de domenii de internet. Legislația prevede că furnizorii de servicii de internet (ISP) și toți furnizorii de servicii pentru industria jocurilor de noroc, inclusiv procesatorii de plăți, sunt obligați să respecte deciziile luate de autoritatea de reglementare în ceea ce privește site-urile web fără licență. Se face referire specifică la furnizorii de servicii Internet care trebuie să interzică accesul la site-urile pe lista neagră (precum și la acele site-uri care promovează jocuri de noroc fără licență) sub sancțiunea unei amenzi cuprinse între 50.000 RON (aprox. 10.500 EUR) și 100.000 RON ( cca 21.000 EUR).

Mediu de Jocuri de noroc responsabil

Cadrul de reglementare a jocurilor de noroc este axat pe protejarea minorilor și prevenirea accesului acestora la jocuri de noroc, precum și asigurarea integrității și transparenței activităților de jocuri de noroc și menținerea unui sistem de joc echitabil, care este supravegheat constant.

Toate entitățile implicate în industria jocurilor de noroc și care dețin o licență acordată de autoritatea de reglementare română (atât operatorii de teren și online, cât și furnizorii de B2B autorizați) sunt obligați, în conformitate cu OUG 77/2009, să plătească anual o contribuție pentru jocuri de noroc responsabile, a cărei activitate publică are ca scop principal finanțarea programelor și activităților care vizează asigurarea unui mediu de joc responsabil și prevenirea cazurilor de dependență de jocuri de noroc.

În ceea ce privește jocurile de noroc online, legislația prevede în mod specific că platformele trebuie să fie concepute pentru a permite funcții de jocuri de noroc responsabile, cum ar fi stabilirea limitelor zilnice, săptămânale sau lunare de depozit, posibilitatea jucătorilor să se auto-excludă permanent sau temporar din jocuri de noroc, etc. Mai departe, platforma trebuie să aibă încorporată, de asemenea, o caracteristică de „verificare a realității” sub forma unui mesaj de avertizare postat automat la fiecare 60 de minute, care trebuie să informeze jucătorul despre timpul petrecut la jocuri.

Operatorii online sunt, de asemenea, obligați să informeze un jucător care a optat pentru auto-excludere cu privire la posibilitatea de a primi consiliere și tratament împotriva dependenței de jocuri de noroc într-un centru de tratament.

Împotriva spălării de bani

A 4-a Directivă AML a fost transpusă în România prin Legea 129/2019, iar noul regim juridic AML a intrat complet în vigoare începând cu ianuarie 2020. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2019, ONJN este obligat să emită instrucțiuni cu privire la aplicarea noi obligații AML în sectorul jocurilor de noroc.

Odată ce noul cadru legal AML va fi complet în vigoare, toți operatorii de jocuri de noroc autorizați (atât pe teren cât și online) vor fi obligați să respecte mai multe obligații legate de AML, cum ar fi diligența specifică a clienților, raportarea tranzacțiilor suspecte, implementarea a politicilor AML în conformitate cu noua legislație, păstrarea evidenței într-un format specific etc.

Reclamă

Respectarea regimului de publicitate pentru activitățile de jocuri de noroc este supravegheată în primul rând de ONJN. Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pot, de asemenea, supraveghea tehnic anumite aspecte ale publicității jocurilor de noroc, în funcție de situație.

În conformitate cu Legea 158/2008, publicitatea este definită ca orice formă de prezentare pentru o activitate comercială, industrială, artizanală sau liberală, cu scopul de a promova vânzarea de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi sau obligații.

În conformitate cu HG 111/2016, orice publicitate a activităților de jocuri de noroc trebuie să fie efectuată în conformitate cu principiile legale în ceea ce privește protecția minorilor și a jocurilor de noroc responsabile. Materialele publicitare nu pot fi plasate în limitele unor spații educaționale, religioase sau social-culturale și trebuie să prezinte, într-o manieră vizibilă, interdicția minorilor de a participa la jocuri de noroc, semnalizată prin semne vizuale, seria și numărul licenței de jocuri de noroc și sigla ONJN.

Cele mai notabile restricții în ceea ce privește publicitatea sunt următoarele:

 • publicitatea bonusurilor oferite de operatorii online poate fi realizată numai pe canale limitate, și anume pe site-ul operatorului, pe site-urile afiliaților licențați sau prin mesaje electronice trimise jucătorilor activi care au optat pentru a primi acest tip de comunicații comerciale;
 • pe baza unei decizii recente a Consiliului Național al Audiovizualului, coroborată cu interpretarea autorității de reglementare audiovizuale, publicitatea TV pentru jocuri de noroc poate fi realizată abia după ora 11 pm, cu excepția activităților de pariere, care pot fi promovate și în timpul evenimentelor sportive live.

Sancțiunile pentru încălcarea regimului de publicitate pentru activitățile de jocuri de noroc încep cu amenzi administrative și teoretic pot duce la suspendarea sau revocarea licenței.

Achiziții și modificări de control

În conformitate cu regulamentul, operatorii autorizați sunt obligați să notifice ONJN cu privire la orice modificări la informațiile inițiale pe baza cărora au fost acordate licența și autorizația. Conform cerințelor de acordare a licențelor, aceste informații inițiale includ detaliile directorilor, acționarilor și ale structurii acționariatului, a proprietarilor beneficiari, etc. Prin urmare, dacă achiziția/schimbarea controlului afectează informațiile inițiale prezentate în etapa de licențiere, aceasta declanșează o cerință de dezvăluire către ONJN.

Sancționare

În funcție de tipul și gravitatea încălcării, ONJN are puterea de a suspenda, revoca sau chiar anula licențele de joc. În plus, autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc are, de asemenea, competența de a aplica amenzi administrative în cazul în care un operator încalcă condițiile de autorizare și autorizare.

Dacă o încălcare comisă de către un operator poate reprezenta o infracțiune, ONJN este obligat în mod legal să amâne cazul organelor de cercetare penală.

Sancțiunile sunt aplicate fie direct de către ONJN (în cazul suspendării, revocării sau anulării licenței sau a altor încălcări de reglementare), fie în cooperare cu alte autorități publice (de exemplu, autoritatea fiscală, organele de poliție etc.).

Începând cu anul 2015, când a fost reformat cadrul de reglementare, au existat mai multe cazuri notabile în care ONJN a suspendat sau a revocat atât licențe online, cât și online, sau chiar a anulat două licențe interimare online.

Sancțiunile financiare sunt în general aplicate prin cooperarea ONKN cu autoritățile fiscale.

În plus, trebuie menționat că toți operatorii autorizați trebuie să prezinte o garanție pentru asigurarea riscului de neplată a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. În cazul în care un operator nu plătește impozitele aplicabile, autoritățile au dreptul să execute garanția respectivă.

Impozite și taxe

În conformitate cu regulamentul jocurilor de noroc, operațiunile de jocuri de noroc în agenții implică o prezență fizică în România. Astfel, operatorii care dețin o licență sunt constituiți ca firme românești și, ca urmare, devin supuși impozitului general pe profit prevăzut de legislația fiscală românească. În momentul scrierii, impozitul general pe profit este stabilit ca impozit pe profit de 16%.

În mod excepțional, numai pentru operatorii de cazinouri în agenții, dacă impozitul pe profit care decurge din această activitate nu depășește 5% din venituri, respectivul operator de cazino este supus unei impozite pe profit limitat la 5% din veniturile totale.

Pentru operațiunile de jocuri de noroc online, regimul fiscal poate diferi în funcție de jurisdicția în care se constituie. Obținerea unei licențe online nu necesită funcționare în cadrul unui companii românești. Orice companie stabilită într-un stat membru al UE sau SEE (sau sub Confederația Elvețiană) poate solicita o licență în România. De fapt, la momentul scrierii, majoritatea operatorilor care dețin o licență online în România sunt încorporate în afara României, în alte jurisdicții ale UE.

Ca atare, un operator care deține o licență online în România în calitate de companie străină nu este supus impozitului pe profit în România, cu excepția cazului în care operațiunea respectivă generează un sediu permanent în România. Cu toate acestea, dacă operatorul online este încorporat ca o companie românească, operatorul respectiv va fi în general supus impozitului pe profit de 16% indicat mai sus.

Regimul fiscal și regulile/distincțiile rezumate mai sus se aplică și furnizorilor B2B care dețin o licență de clasă 2 în România.

Avocat Alina Szilaghi

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

 • Încorporare societate comercială;
 • Asistență obținere conturi bancare;
 • Asistență obținere licență jocuri de noroc;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața ONJN.

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button