Inventarul complet al modificărilor Codului Fiscal

Share:

Codul fiscal va cunoaște mai multe modificări în perioada imediat următoare, unele chiar din septembrie, odată cu creșterea taxei la carburanți. Totodată, există o serie de măsuri programate să se aplice de la începutul anului viitor, dintre care amintim avantajele fiscale acordate medicilor și persoanelor ce obțin dividende, precum și persoanelor care își lucrează terenurile agricole și care vor fi scutite de plata impozitului. Cum însă acestea nu sunt decât unele dintre noutățile prevăzute într-un proiect de modificare a Codului fiscal, aflat acum în dezbatere publică, sintetizăm în cele ce urmează toate reglementările pregătite de Guvern.

Numeroase schimbări importante în mai multe zone cheie ale fiscalității sunt incluse într-un proiect de ordonanță pentru modificarea Codului fiscal, aflat zilele acestea în consultare publică, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Practic, multe dintre reglementările documentului se regăsesc în programul de guvernare 2017-2020 și au fost asumate public, în mai multe rânduri, de Guvernul Tudose.

Concret, prima modificare pregătită de Executiv constă în creșterea accizei la carburanți, chiar de la 1 septembrie 2017. Mai precis, acciza la benzină va crește de la 1.656,36 lei la 2.035,40 lei/mia de litri, iar cea la motorină de la 1.518,04 la 1.897,08 lei/mia de litri.

Pentru a-și motiva decizia, reprezentanții MFP au arătat că nivelurile actuale ale accizelor practicate în România sunt foarte aproape de limita minimă prevăzută de legislația europeană. În ianuarie 2017, acciza la motorină a scăzut de la 1897,08 lei la 1518,04 lei/mia de litri, în timp ce acciza pentru benzina fără plumb a scăzut de la 2035,4 lei la 1656,36 lei/mia de litri.

Modificări aplicabile de la 1 ianuarie 2018

Mai multe prevederi privind impozitul pe venit vor intra în vigoare din prima zi a anului viitor. Astfel, persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, vor fi scutite de plata impozitului pe venit, indiferent dacă obțin veniturile din salarii sau din activități independente. Asta în condițiile în care, în prezent, medicii datorează impozit pentru aceste venituri.

Așadar, va fi extinsă lista contribuabililor scutiți de la plata impozitului pe venit, acolo unde figurează, la acest moment, persoanele cu handicap grav sau accentuat, programatorii, cercetătorii și persoanele fizice angajate în baza unui contract individual de muncă, încheiat pe o perioadă de 12 luni cu firmele care aplică impozitul specific şi care desfăşoară activităţi sezoniere.

Tot la capitolul impozit pe venit este prevăzut ca, din 2018, veniturile din dividende să fie scutite de plata impozitului pe venit. Plătitorii de venituri din dividende vor avea obligația de a completa și depune declarația informativă pentru fiecare beneficiar de venit.

Conform normelor în vigoare actualmente, veniturile obținute de persoanele fizice sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Proiectul prevede și scutirea de impozit pe venitul din dividende obținut din România de persoanele fizice nerezidente și firmele străine, rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție pentru eliminarea dublei impuneri. Cota de impunere de 5% aplicată veniturilor din dividende se menține pentru persoanele fizice nerezidente și firmele străine, rezidente în alte jurisdicții.

Tot în ceea ce privește impozitul pe venit, Guvernul vrea să stabilească reguli clare pentru încadrarea veniturilor din activități independente ca fiind obținute din România sau din străinătate, după cum urmează:

  • veniturile din activități independente sunt considerate ca fiind obținute din România, în funcție de locul desfășurării activității, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate;
  • veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

Potrivit Codului fiscal, veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

Noutăți la taxele și impozitele locale

În ceea ce privește domeniul taxelor și impozitelor locale, Guvernul vrea să încurajeze sectorul agricol, cel care trebuie să devină „un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural”, așa cum este explicat în nota de fundamentare anexată proiectului de ordonanță.

În acest sens, este propusă eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate, tot din 2018. În schimb, persoanele ce le vor lăsa în paragină pentru doi ani consecutivi vor putea plăti un impozit majorat cu 100 de lei/hectar, începând cu al treilea an, prin hotărâre a consiliului local. De altfel, autoritățile locale pot majora și în prezent, cu până la 500%, impozitul aferent terenurilor neîngrijite, măsură valabilă și în cazul clădirilor care stau să pice.

Tot în zona de taxe și impozite locale, proiectul de act normativ stabilește că nu se va datora impozitul pe mașini pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv în domeniul agricol, deținute de către persoanele fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă, precum și de către firmele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  • au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, “agricultură”;
  • au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din această activitate.

Impozitarea reprezentanțelor firmelor străine

În prezent, o companie străină care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România are obligaţia de a plăti un impozit egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal.

Totuși, acest impozit ar urma să fie majorat la 22.000 de lei pentru un an fiscal și va trebui plătit până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. Acum, impozitul pe reprezentanță se poate achita în două tranșe egale, până la termenele de 25 iunie și 25 decembrie a anului de impunere.

„Organele fiscale teritoriale au sesizat dificultăți în declararea, plata și stabilirea obligațiilor accesorii, când acestea se impun, pentru impozitul pe reprezentanță stabilit în valută. Astfel, în vederea administrării unitare a impozitului pe reprezentanțe și prelucrării automate a declarației privind acest impozit se impune stabilirea unui impozit pe reprezentanță în lei, este explicat în nota de fundamentare anexată proiectului.

Nu în ultimul rând, modificările ar urma să vizeze și impozitul pe profit, acolo unde se propune deducerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate la care se adaugă valoarea venitului realizat din înstrăinarea acestora.

În prezent, cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate sunt integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, indiferent de nivelul veniturilor înregistrate din înstrăinarea creanțelor respective. Prin urmare, băncile, spre exemplu, își pot deduce integral aceste cheltuieli la calculul rezultatului fiscal.


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button