Desemnarea unui responsabil în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Desemnarea unui responsabil în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Desemnarea unui responsabil în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 1068 530 Av. Alina Szilaghi

Desemnarea unui responsabil în relația cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este o obligație nouă introdusă prin noua lege a spălării banilor ale entităților raportoare. Pe 17 ianuarie s-au împlinit 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, iar desemnarea responsabilului în relația cu ONPCSB trebuia deja efectuată. Această desemnare se poate face doar prin intermediul sistemului electronic de raportare al Oficiului.

Cine este obligat să desemneze un responsabil?

Prin Legea nr. 129/2019 în articolul 5, este definită entitatea raportoare precum și sunt enumerate acele entități care sunt obligate să aibă o persoană desemnată la ONPCSB. Printre entitățile raportoare menționate în lege avem băncile și alte instituțiile de credit, furnizori de servicii de jocuri de noroc, agenții imobiliare, avocați, notari, auditori, experți contabili, consultanți fiscali ș.a.m.d., firme, inclusiv persoane fizice care comercializează bunuri ori prestează servicii dacă efectuează tranzacții în numerar de minimum 10.000 de euro (echivalentul în lei).

“Entitățile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv în format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta”.

Există totuși și excepții de la această regulă, și anume, când entitatea raportoare este o persoană fizică, acesta nu va desemna o persoană responsabilă, deoarece este unicul responsabil de respectarea legii și nu ar avea motiv să desemneze un terț ca responsabil. Potrivit legii, entitățile și persoanele fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro nu au obligația de a-și desemna un responsabil.

Desemnarea și raportarea se fac în sistemul electronic al Oficiului

Prin intrarea în vigoare a Legii pe 21 iulie 2019 se prevede termenul de conformare de 180 de zile, adică 17 ianuarie 2020. Site-ul Oficiului menționează posibilitatea de crea un cont în sistem pentru desemnarea persoanei și pentru raportarea online și după termenul prevăzut de lege.

Folosirea acestui sistem e obligatorie pentru entitățile raportoare. Înregistrarea în vederea obținerii unui cont e o chestiune pe care ar fi util să o facă și cei care nu se identifică momentan printre entitățile raportoare din cauza limitei respective pentru tranzacțiile în numerar – motivul: în ziua în care vor realiza că ar trebui sau ar fi trebuit să facă o anumită raportare pentru că au depășit acea limită valorică la tranzacție ar putea fi foarte târziu pentru obținerea contului în sistem și efectuarea raportării ar fi mult întârziată.

Etapele obținerii unui cont sunt expuse pe site-ul ONPCSB, unde găsim și un manual pentru utilizatori. Oricum, așa cum spuneam, obținerea contului e o chestiune de durată.

Ce face persoana desemnată?

Legea nr. 129/2019 stabilește că responsabilul se ocupă de aplicarea legii, asta însemnând raportări și nu numai. Oficiul trebuie să știe cine este persoana desemnată și care sunt responsabilitățile acesteia precum și limitele acestor responsabilități.

Potrivit legii, responsabilul are acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante deținute de entitățile raportoare ca să poată să-și îndeplinească obligațiile prevăzute de lege.

Call Now Button