You cannot copy content of this page

Cumulul pensiei anticipate cu veniturile obținute din convenții civile

Cumulul pensiei anticipate cu veniturile obținute din convenții civile

Cumulul pensiei anticipate cu veniturile obținute din convenții civile 845 447 Avocat Alina Szilaghi

”O persoană beneficiara unei pensii anticipate parțiale nu poate cumula pensia cu veniturile obținute din convenții civile, indiferent de cuantumul sumei obținute din această convenții.

Potrivit art. 65 din Legea 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă abrogarea trebuie să fie expresă. Numai în cazuri deosebite în care la elaborarea și adoptarea unei reglementări nu a fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării sau abrogării lor implicite, potrivit art. 67 din aceeași lege. În cauză, Ordonanța nr.8/2013 a vizat doar modificarea Codului fiscal, a sferei veniturilor pentru care se datora contribuția de asigurări sociale, nu se poate considera că a existat o situație deosebită care să conducă la modificarea/abrogarea parțială implicită a unei legi organice, Legea 263/2010 în ceea ce privește cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri.

Legiuitorul nu a prevăzut un plafon până la care cumulul cu pensia anticipată parțială este permis, nu este posibil introducerea acestui plafon prin analogie. Pensia încasată este necuvenită, indiferent cât de mici sunt veniturile obținute din convenții civile.”(Curtea de Apel Galați, Decizia civilă nr. 694/20.10.2016, portal.just.ro)

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button