Contestarea executării silite

Contestarea executării silite

Contestarea executării silite 850 500 Av. Alina Szilaghi

Contestarea executării silite reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteți obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Astfel aveți posibilitatea formulării contestației împotriva executării silite precum și împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Prin urmare, contestația la executare poate avea ca obiect orice neregularitate procedurală săvârșită cu prilejul activității de urmărire silită.

Definiția și efectele legale

Executarea silită apare în situația în care debitorul nu își execută obligațiile de bună voie. Executarea este efectuata de executorii judecătorești, aceștia își desfășoară activitatea independent de instanțele de judecată.

Formele de executare silită sunt: urmărirea bunurilor mobile și imobile, sechestrul mobiliar ori imobiliar și poprirea salariului.

Contestarea executării silite este instrumentul legal prin intermediul căruia debitorii pot obține desființarea măsurilor ilegale din faza executării silite.

Prin intermediul contestării executării silite puteți contesta însăși executarea silită precum și orice act de executare.

Condițiile legale pentru pornirea executării silite sunt :

– Existența unei creanțe certe, lichide şi exigibile.

– Existența unui titlu executoriu valabil.

Competenta instanței, obiectul contestării executării silite și persoanele ce pot contesta.

Participanții la executarea silită sunt creditorul, debitorul, organele de executare, instanța judecătorească, terțele persoane s.a.

Instanța competentă investită a se pronunța asupra unei contestații la executare silită nu poate examina hotărârea judecătorească definitivă. În sens contrar, s-ar încălca principiul autorității lucrului judecat.

Ca excepție, dacă executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu emis pe baza unui contract de credit cesionat către un recuperator de creanțe. În acest caz, prin contestație la executare silită se poate critica însăși legalitatea cesiunii contractului de credit.

Competența de soluționare a contestației revine instanței de executare.

In cazul în care ați promovat o contestație privind lămurirea întinderii sau aplicării titlului executoriu, competența de soluționare revine instanței care a pronunțat hotărârea ce se execută.

Termenele privind formularea contestației la executare silită

Contestarea executării silite se poate formula in 15 zile de la data când:

 • s-a luat la cunoștință de actul de executare contestat sau de refuzul organului de executare, de a îndeplini un act de executare;
 • poprirea se face asupra unor venituri periodice, termenul de contestație începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri;
 • când s-a primit somația ori de la data când s-a luat la cunoștință de primul act de executare.

Contestația la executare silită se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata unui proces normal

Prin urmare, contestația prin care sesizați instanța de judecată trebuie să cuprindă elementele prevăzute de lege, pentru cererea de chemare în judecată. La cererea de chemare în judecată veți alătura atâtea copii de pe înscrisuri câți intimați sunt. De obicei exista un singur creditor. Dacă criticați și cheltuielile de executare, trebuie sa formulați contestație executare silită și împotriva actelor emise de executorul judecătoresc.

Contestația executare silita se timbrează cu o taxa judiciara a cărei valoare depinde de valoarea debitului. Totuși, valoarea taxei de timbru nu va putea depăși un prag maxim. Pentru reducerea ori scutirea de la plata taxei judiciare sau pentru plata acesteia în transe puteți apela la ajutorul public judiciar. In acest sens, tot judecătorul va decide.

Suspendarea Executării Silite se poate solicita odată cu Contestarea executării silite ori printr-o cerere distinctă

Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, se poate formula în fața instanței competente cerere de suspendare a executării silite.

Suspendarea executării silite poate fi voluntară, legală şi facultativă.

Suspendarea legală:

 • debitorul a decedat. Executarea silită se suspendă de drept şi poate fi continuată împotriva moștenitorilor numai după un anumit termen de la data decesului. Dacă printre moștenitori sunt şi minori executarea silită va fi suspendată până la numirea reprezentantului legal.
 • dacă se urmărește un imobil ipotecat, înstrăinat iar dobânditorul acelui bun solicită instanței de executare urmărirea altor imobile ipotecate pentru aceeași datorie, aflate în posesia debitorului principal, urmărirea silită privind imobilul ipotecat, înstrăinat este suspendată de drept până la soluționarea cererii.

Dacă va fi admisă contestarea executării silite, instanța, după caz va dispune una din următoarele soluții:

 • anulează actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia,
 • anulează ori încetează executarea silita,
 • dispune anularea ori lămurirea titlului executoriu
 • obligă executorul la efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

Unele din efectele contestării executării silite sunt atât obligarea creditorului la achitarea cheltuielilor de judecată cât și întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare.

Întoarcerea executării consta într-una din următoarele variante:

 • restituirea bunurilor asupra cărora s-a efectuat executarea silită;
 • restituirea bunului vândut;
 • restituirea de către creditor, a sumei rezultate din vânzarea bunului mobil.

In concluzie, este evident ca legea română apără debitorii de executări silite ilegale. Este important de înțeles că prin contestație la executare silită se poate scăpa de și de datorie, creditor și de executorul judecătoresc și este urmată de întoarcerea executării.

Call Now Button