Consecinţa transferului creanţei către o societate nebancară asupra caracterului de titlu executoriu al contractului de credit

Share:

”Instanţa de fond a procedat la anularea tuturor actelor de executare reţinând că transferul creanţei către o societate nebancară nu presupune şi transmiterea caracterului de titlu executoriu al contractului, astfel că apelanta intimată era obligată să obţină un titlu executoriu împotriva contestatoarei întrucât prin cesiunea de creanţă contractul bancar şi-a pierdut caracterul de titlu executoriu.

Raţionamentul instanţei este greşit, fiind rezultatul unei greşite interpretări şi aplicări a legii.

Tribunalul reţine că potrivit art.120 din OUG 99/2006 aprobată cu modificări şi completări prin legea 227/2007, s-a consacrat caracterul executoriu a contractelor de credit încheiate cu o instituţie de credit.

Caracterul executoriu este asociat cu creanţa iar nu cu înscrisul ca atare, acesta fiind doar materializarea izvorului obligaţiei respective.

Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, fiind sesizată în procedura prevăzută de dispoziţiile art.519 şi urm. din codul de procedură civilă, a decis că în speţă ,,caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atâta timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii nu se constituie într-un aspect de drept procesual ci a devenit o calitate a creanţe ce se transmite prin cesiune”. (decizie pronunţată în dosar 1/1/2014/HP)

De asemenea, Înalta Curte a mai reţinut că modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.

Astfel, interpretarea dată de Înalta Curte textului legal menţionat mai sus contrazice raţionamentul judecătorului fondului, astfel că, argumentele expuse de acesta nu pot fi reţinute. Soluţia pronunţată de către Înalta Curte este obligatorie pentru instanţe, conform art. 521 alin.3 din codul de procedură civilă.

Faţă de toate considerentele sus expuse, Tribunalul reţine motivul de contestaţie vizând lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului de credit nu este fondat, astfel că în mod greşit a fost admisă contestaţia la executare formulată.” (Tribunalul Brașov, Decizia civilă nr. 1680 din 2 decembrie 2016, portal.just.ro)


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button