Concilierea creditelor cu banca

Share:

Concilierea creditelor cu banca se face prin Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Practica CSALB din 2019 ne arată ștergeri uriașe de datorii, pe care băncile le pretindeau în mod abuziv, ceea ce înseamnă că, dacă un consumator reușește să convingă banca să intre în mecanismul de conciliere, acesta va avea numai de câștigat. Există totuși unele tipuri de credite sau probleme din relația cu banca ce nu pot face obiectul concilierii la CSALB.

Următoarele probleme se pot prezenta spre conciliere celor de la CSALB:

  • Chestiuni legate de comisioane
  • Chestiuni legate de rate (creșteri și impuneri abuzive)
  • Scadențe anticipate, fără respectarea legii
  • Clauze abuzive
  • Returnarea comisionului de administrare reținut nejustificat
  • Radierea unor înregistrări la biroul de credit ș.a.

Există totuși și situații și tipuri de credite care nu pot face obiectul concilierii la CSALB, iar cererile adresate Centrului vor fi refuzate.

Creditele Prima Casă. Având în vedere că se discută de un program guvernamental, nu există spațiu de manevră. Aceste credite sunt garantate 40 sau 50% de către stat, care are prin lege un cuvânt de spus în privința derulării acestui credit.

„E o lege specială care spune exact care sunt costurile, ce nu se poate negocia şi cam nimic nu e negociabil pentru că e un program guvernamental. Marja de negociere din partea băncii este practic inexistentă şi atunci ori înregistrăm un refuz de a intra în procedură de soluționare efectivă, ori presupunând că o bancă ar intra în procedură de soluționare alternativă nu prea văd ce s-ar negocia şi atunci este posibil să se soldeze întreaga procedură de soluționare alternativă cu încheiere, adică cu o situație în care cele două părți nu se înțeleg”.

Creditele acordate de băncile pentru locuințe. Aceste credite sunt tratate de o lege specială și nu există spațiu pentru negociere.

Creditele cesionate. De cele mai multe ori, banca vinde unui recuperator de creanțe sau unei instituții bancare din afara teritoriului României, care nu au activitatea reglementată, autorizată, supravegheată/monitorizată de Banca Națională a României (BNR). În cazul în care împrumutatul „a ajuns pe mâna” recuperatoriilor sau acestor instituții bancare nesupravegheate de BNR, Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 nu permite concilierea prin CSALB – vorbim, așadar, ca și în cazurile de mai sus, de limitări ale legii.

Ștergerile de la Biroul de Credit. În acest caz, concilierea poate viza doar erorile făcute la înregistrările în Biroul de Credit. Pentru ca raportarea la Biroul de Credit să fie corectă este necesar ca suma neachitată să fie mai mare de 30 lei (sau echivalentul în valută), iar întârzierea la plata ratelor să fie mai mare de 30 zile. În acest caz, creditorul (banca) va transmite către Biroul de Credit informații referitoare la sumele restante, categoria de întârziere, data primei restanțe și/sau informații referitoare la deschiderea procedurii de dare în plată, numai după notificarea consumatorului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte. În cazul în care înscrierea este făcută corect, cu respectarea condițiilor de mai sus, debitorul rămâne înscris în Biroul de Credit pentru o perioadă de 4 ani. CSALB poate fi sesizat cu cereri de acest tip, însă băncile au acceptat să intre în proceduri de conciliere cu un astfel de obiect ori au soluționat direct problema sesizată de consumatori, doar în situațiile particulare în care au existat erori cu privire la înscrierea în Biroul de Credit.

Procedura concilierii.

Consumatorul face o cerere la CSALB, la care anexează dovada încercării de rezolvare a problemei direct cu banca, precum și documentele încheiate cu banca. Apoi banca este întrebată dacă e de acord cu intrarea într-o procedură de conciliere, după care, odată obținut acordul, se va fixa un termen de conciliere, părțile se vor întâlni și vor analiza soluția propusă de conciliator. Mai departe, în cel mult 15 zile, părțile își pot exprima acordul cu privire la soluția propusă.

Una dintre problemele acestui mecanism e că banca nu poate fi obligată să intre în conciliere. Pe de altă parte, dacă știe că va pierde într-un eventual proces în fața unei instanțe civile, consumatorul având legea de partea sa, banca poate alegere concilierea prin CSALB pentru că o costă mai puțin decât dacă va merge în instanță.

„Cea mai frecventă nemulțumire a consumatorilor este clasarea cererilor fără o justificare clară. Mulți dintre ei nu au solicitări mari din punct de vedere valoric, dar așteaptă ca băncile/IFN-urile să îi trateze cu atenția cuvenită și să comunice cu ei, prin intermediul conciliatorilor, de pe poziții de echitate”.

Avocat Alina Szilaghi

Dreptul bancar și financiar reprezintă una dintre principalele noastre arii de practică, cu expertiză remarcabilă în implementarea unor structuri complexe de finanțare. Avocat Alina Szilaghi este recunoscută ca fiind unul dintre avocații care oferă asistență băncilor, corporațiilor și instituțiilor financiare într-o gamă largă de activități bancare care includ finanțări structurate, finanțare de achiziții, finanțare de active, finanțare de proiecte, împrumuturi sindicalizate, instrumente financiare derivate, finanțarea telecomunicațiilor și activitatea internațională a valorilor mobiliare. Avocat Alina Szilaghi acordă consultanță în mod regulat către toate băncile mari și instituțiile financiare, precum și de unui număr însemnat de debitori. Reprezentăm bănci notabile, creditori, debitori, precum și dezvoltatori, instituții financiare.

Avocat Alina Szilaghi vă poate acorda sprijin în următoarele:

  • Consultații juridice
  • Asistență juridică și reprezentarea la bănci, IFN;
  • Întocmire dosar dare în plată;

Dacă doriți inițierea unor demersuri în acest sens, ne puteți contacta:
TELEFON (+4) 0746 652 986 sau email: [email protected]


Share:

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button