You cannot copy content of this page

CCR. Dispoziții din Codul muncii, neconstituționale

CCR. Dispoziții din Codul muncii, neconstituționale

CCR. Dispoziții din Codul muncii, neconstituționale 3092 1988 Avocat Alina Szilaghi

Joi, 23 noiembrie 2017, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, și a constatat că acestea sunt neconstituționale.

Prevederile menționate au următorul cuprins: „(1)Contractul individual de muncă existent încetează de drept: c)[…] la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III[…]” .

Curtea a constatat că aceste dispoziții contravin prevederilor art.41 din Constituție, referitoare la dreptul la muncă, întrucât nu lasă la aprecierea părților raportului de muncă continuarea acestuia, ci instituie o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, independent de voința părților.

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button