Calculator salarii 2017: Socotește singur ce taxe va plăti firma ta, din august, pentru angajații part time

Calculator salarii 2017: Socotește singur ce taxe va plăti firma ta, din august, pentru angajații part time

Calculator salarii 2017: Socotește singur ce taxe va plăti firma ta, din august, pentru angajații part time 845 564 Av. Alina Szilaghi

Începând cu veniturile aferente lunii august 2017, întreprinderile vor achita contribuții majorate la pensii (CAS) și sănătate (CASS) pentru acei angajați care câștigă mai puțin decât salariul minim brut pe economie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 4/2017. Practic, în aceste cazuri, cotele de contribuții se vor calcula prin raportare la 1.450 de lei, indiferent de salariul efectiv încasat de persoanele în cauză. După intrarea în vigoare a acestor noi prevederi, cheltuiala totală a angajatorului, în condițiile păstrării aceluiași salariu brut și a aceluiași volum de muncă prestată, va crește cu aproape 100 de lei pentru un salariu de 1.000 de lei brut, de exemplu.

Cazul unui angajat plătit astăzi cu 1.000 de lei brut

Obligaţia reţinerii şi plăţii contribuțiilor sociale, atât cele care revin angajatului, cât și cele aflate în sarcina angajatorului, îi revine celui din urmă. Presupunând o normă de lucru parțială, contribuțiile calculate la nivelul unui salariu de 1.000 de lei lunar sunt prezentate mai jos:

Contribuțiile sociale care îi revin angajatorului

Cotele de contribuții sociale, aflate în sarcina angajatorului sunt prezentate mai jos:

  • contribuția pentru pensii CAS este diferențiată în funcție de condițiile de muncă: 15,80% pentru condiții normale, 20,80% pentru condiții deosebite și 25,80% pentru condiții speciale de muncă;
  • contribuția pentru asigurări de sănătate CASS: 5,2%
  • contribuția pentru șomaj: 0,5%
  • contribuția pentru concedii: 0,85%
  • contribuția pentru fondul de garantare al salariilor: 0,25%
  • contribuția pentru accidentele de muncă, calculată în funcție de activitatea desfășurată.

Contribuția pentru accidentele de muncă este calculată în funcție de activitatea desfășurată, fiecărui cod CAEN din economie revenindu-i un anumit procent. Aplicația atașată acestui articol preia automat cotele de contribuții pentru accidentele de muncă dintr-o bază de date, în funcție de activitatea economică indicată. Valoarea contribuțiilor sociale care îi revin angajatorului sunt redate mai jos:

Astfel, valoarea contribuțiilor sociale achitate de angajator, la nivelul salariului minim pe economie, sunt în valoare totală de aproximativ 228 de lei.

Contribuțiile sociale care îi revin angajatorului

Cotele de contribuții sociale care  îi revin angajatului sunt următoarele:

  • contribuția pentru pensii CAS: 10,5%
  • contribuția pentru asigurări de sănătate CASS: 5,5%
  • contribuția pentru șomaj: 0,5%

După aplicarea cotelor de contribuții descrise mai sus la valoarea salariului brut, va rezulta venitul salarial net al angajatului. Din această valoare va fi scăzută deducerea personală, iar impozitul pe veniturile salariale va fi aplicat doar la rezultatul acestei diferențe. Astfel, în cazul în care o persoană cîștigă 1.000 de lei brut lunar, salariul net (ceea ce va primi efectiv la finalul unei luni de muncă) va fi 749 de lei. Calculate la la acest nivel, contribuțiile sociale care îi revin angajatului sunt:

Astfel, valoarea contribuțiilor sociale reținute în contul angajatului, la nivelul unui salariu de 1.000 de lei, sunt în valoare totală aproximativă de 251 de lei.

Cazul unui angajat cu un salariu brut de 1.000 de lei începând cu 1 august 2017

Începând din data de 1 august 2017, întreprinderile vor achita contribuții majorate la pensii (CAS) și sănătate (CASS) pentru acei angajați care câștigă mai puțin decât salariul minim brut pe economie. Practic, în aceste cazuri, cotele de contribuții se vor calcula prin raportare la 1.450 de lei, indiferent de salariul efectiv încasat de persoanele în cauză. Celelalte cote de contribuții se vor aplica la salariul efectiv.

Păstrând același nivel al salariului, iată care vor fi, începând cu data de 1 august 2017, noile valori ale contribuțiilor angajatului și angajatorului:

Se observă că, la același nivel al salariului brut, respectiv 1.000 de lei lunar, contribuțiile ce cad în sarcina angajatului rămân neschimbate, respectiv de 250,60 de lei pe lună. În schimb, contribuțiile datorate de angajator vor spori de la 227,68 lei, valoarea din prezent, la 322,18 lei, sumă ce va trebui calculată, reținută și virată statului începând cu data de 1 august.

Mai jos atașăm calculul contribuțiilor angajatorului pentru un salariu brut de 1.000 de lei lunar.

Față de tabelul prezentat mai sus, începând cu data de 1 august 2017 angajatorul va plăti către stat contribuții la pensii și sănătate calculate la valoarea salariului minim pe economie de 1.450 de lei brut. Valoarea celorlalte contribuții nu se modifică.

Practic, modificarea ce va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2017 va conduce la o majorare a cheltuielilor totale cu salariile de 94,50 de lei la un salariu brut lunar de 1.000 de lei.

Astfel, dacă un angajator avea astăzi o cheltuială totală de 1.227,68 de lei, începând cu data de 1 august 2017, pentru același salariu și aceeași muncă prestată, angajatorul va achita în total 1,322.18 de lei.

Calculatorul prezentat în acest articol și care poate fi descărcat gratuit de mai jos pentru ambele variante de calcul este realizat pentru raportarea la situaţii standard şi nu este adaptat tuturor problemelor generate de situații particulare. De aceea, recomandăm ca, înainte de a aplica aceste cifre la diverse situații speciale, să cereţi părerea unui contabil, consultant fiscal sau inspector de salarii și resurse umane.

Calculator salarii – norma partiala pana la 31 iulie 2017 
Calculator salarii – norma partiala de la 1 august 2017

Call Now Button