Reorganizări și relații de muncă

Avocat Dreptul Muncii care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Avocat “Alina Szilaghi” asigura asistență cu privire la orice aspecte legate de încheierea, derularea si încetarea contractelor colective si individuale de munca, restructurări si reorganizări, reprezintă si consiliază angajatorul în probleme legate de personalul angajat, incluzând acțiunile disciplinare, concedierile si încetarea contractelor de muncă, plățile compensatorii si relațiile cu sindicatele, oferind o gamă completă de servicii juridice:

  • consiliere de specialitate privind respectarea normelor de dreptul muncii, prin redactarea de opinii legale privind evaluarea si interpretarea cadrului legal, acordarea de asistenta pe probleme practice de dreptul muncii survenite in activitatea curenta, incluzând proceduri de angajare, încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor de munca, evaluarea performantelor personalului, plata salariilor si a contribuțiilor aferente, efectuarea concediilor, răspunderea disciplinara a salariaților, tinerea evidentelor si gestionarea documentelor specifice
  • asistarea angajatorilor in pregătirea si implementarea de programe de reorganizare/restructurare, incluzând acordarea de asistenta in redactarea documentelor justificative, in documentarea modificărilor survenite la nivelul organigramei si statului de funcții, in redactarea corespondentei cu organizațiile sindicale si agențiile județene pentru ocuparea forței de munca, in elaborarea deciziilor de concediere si in acordarea plaților compensatorii in acord cu prevederile legale si ale contractelor colective de munca
  • acordarea de asistenta juridica in relațiile dintre angajatori si sindicate, incluzând consiliere de specialitate în privința reprezentativității organizațiilor sindicale si asistenta in redactarea si negocierea contractelor colective de munca, precum si in soluționarea conflictelor colective de munca
  • asistarea clienților in conflictele de muncă, incluzând acordarea de asistenta in procedurile de conciliere, mediere si arbitraj, in contextul declanșării grevei și reprezentarea in procedurile derulate in fața instanțelor judecătorești în vederea soluționării conflictelor de muncă, asistență privind punerea în executare a hotărârilor pronunțate în materia conflictelor de muncă, în ceea ce privește plata salariilor, acordarea altor drepturi sau reintegrarea în muncă.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Contracte de muncă colective și individuale; Aspecte de dreptul muncii în cazul fuziunilor și achizițiilor; Strategii de restructurare a personalului; Scheme de ieșire voluntară la pensie; Probleme legate de sindicate; Scheme de pensii private; Contribuții legate de relațiile de muncă; Externalizarea și transferul salariaților în procesul de transfer al întreprinderii; Numiri și demiteri; Beneficii ale salariaților; Detașarea și relocarea personalului, inclusiv la nivel transfrontalier; Disponibilizări individuale și colective; Planuri de opțiuni pe acțiuni pentru salariați; Contracte de management; Litigii legate de beneficii și compensații pentru directori executivi; Litigii legate de relațiile de muncă

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button