You cannot copy content of this page

Reorganizari si relatii de munca

Reorganizari si relatii de munca

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare, atât pentru angajați cât și pentru angajatori.

Reorganizari si relatii de munca

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” asigura asistenta cu privire la orice aspecte legate de incheierea, derularea si incetarea contractelor colective si individuale de munca, restructurari si reorganizari, reprezinta si consiliaza angajatorul in probleme legate de personalul angajat, incluzand actiunile disciplinare, concedierile si incetarea contractelor de munca, platile compensatorii si relatiile cu sindicatele, oferind o gama completa de servicii juridice:

  • consiliere de specialitate privind respectarea normelor de dreptul muncii, prin redactarea de opinii legale privind evaluarea si interpretarea cadrului legal, acordarea de asistenta pe probleme practice de dreptul muncii survenite in activitatea curenta, incluzand proceduri de angajare, incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca, evaluarea performantelor personalului, plata salariilor si a contributiilor aferente, efectuarea concediilor, raspunderea disciplinara a salariatilor, tinerea evidentelor si gestionarea documentelor specifice
  • asistarea angajatorilor in pregatirea si implementarea de programe de reorganizare/restructurare, incluzand acordarea de asistenta in redactarea documentelor justificative, in documentarea modificarilor survenite la nivelul organigramei si statului de functii, in redactarea corespondentei cu organizatiile sindicale si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, in elaborarea deciziilor de concediere si in acordarea platilor compensatorii in acord cu prevederile legale si ale contractelor colective de munca
  • acordarea de asistenta juridica in relatiile dintre angajatori si sindicate, incluzand consiliere de specialitate in privinta reprezentativitatii organizatiilor sindicale si asistenta in redactarea si negocierea contractelor colective de munca, precum si in solutionarea conflictelor colective de munca
  • asistarea clientilor in conflictele de munca, incluzand acordarea de asistenta in procedurile de conciliere, mediere si arbitraj, in contextul declansarii grevei si reprezentarea in procedurile derulate in fata instantelor judecatoresti in vederea solutionarii conflictelor de munca, asistenta privind punerea in executare a hotararilor pronuntate in materia conflictelor de munca, in ceea ce priveste plata salariilor, acordarea altor drepturi sau reintegrarea in munca

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button