Licență Jocuri de Noroc Online

Avocat Jocuri de Noroc Online asistă clienții din România și internaționali de peste 17 de ani.

In Romania, activitatea de pariuri, inclusiv pariurile on line, este reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului, modificata si completata, precum si de normele metodologice de punere in aplicare a ordonantei de urgenta.

Activitatea de jocuri de noroc on-line este definita dupa cum urmeaza:
h) pariurile on-line reprezinta activitatea de pariuri in cota fixa, organizata prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
i) jocurile de noroc on-line reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, altele decat cele definite, care sunt desfasurate altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut autorizatie si licenta (…)”.

Activitatea de pariuri on-line se poate desfasura, ca in cazul tuturor activitatilor de jocuri de noroc, doar in conditiile obtinerii de licenta de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Condiții pentru acordarea licenței in vederea desfășurării jocurilor de noroc online

Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor de jocuri de noroc si este valabila 5 (cinci) ani de la data acordarii, cu conditia platii taxei de autorizare anuala.
Pentru a obtine licenta jocuri de noroc online (pentru organizare ), trebuie ca:

 1. operatorii economici sa faca dovada: existentei ca obiect principal de activitate a organizarii de jocuri de noroc; existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat în condiţiile prevazute de normele legale; constituirii capitalului social subscris şi varsat în cuantumul prevazut de normele legale;
 2. reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depună o declaraţie pe propria raspundere din care sa rezulte ca: operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;
 3. reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar;
 4. operatorul economic a depus cerere pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si in conditiile impuse de aceasta.

Taxele necesare pentru obtinerea licentei pentru pariurile online

Taxelor aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale) sunt urmatoarele:

 • Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei
 • Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei
 • Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei.

Autorizatia de exploatarea jocurilor de noroc online este valabila 1 an de la data acordarii pentru intreaga activitate de organizare, desfasurare si exploatare si pentru toate echipamentele tehnice care concura la aceasta.

Acte necesare pentru obținerea autorizației de exploatarea jocurilor de noroc online

Pentru obtinerea autorizatiei de exploatarea jocurilor de noroc online (de tip pariuri online), operatorul economic trebuie sa prezinte o serie de acte printre care amintim:

 • regulamentul de funcţionare a fiecărui joc în parte;
 • regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii;
 • actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc şi a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 • punerea la dispoziţia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare;
 • confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare şi raportare privind efectuarea auditului asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;
 • documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/ laboratoare recunoscute în domeniu;
 • dovada privind constituirea fondului de garantie; declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spaţiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar şi respectă normele P.S.I.;
 • un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre deţinătorul de drept al programului informatic; pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului ca locatia de unde se realizeaza transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, detine autorizatie valabila de exploatare a jocurilor de noroc in cazinouri;
 • dovada inregistrării ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Un element de noutate este constituit de prezenta unui operator de monitorizare, care vine sa confirme respectarea de catre operatorul de jocuri de noroc on-line a dispozitiilor legale si care este independent de acesta.

Licenta solicitata la primul punct nu este necesara in situatia in care se solicita in acelasi timp atat acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, cat si acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

Taxele aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line (anuale) sunt:

 • Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic;
 • Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” va sta la dispozitie pentru obtinerea autorizatiilor si licentelor necesare desfasurarii jocurilor de noroc online, in Romania.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Consultanță si asistență în obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor sau licențelor; Servicii pe linie sanitară și sanitar-veterinară; Servicii pe linia protecției muncii și psi; Asistență privind obținerea autorizației de funcționare eliberate de primărie; Asistență privind obținerea licenței de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firmă / panou; Depunerea și ridicarea întregii documentații în vederea eliberării avizelor, autorizațiilor sau licențelor necesare; Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcționarea corectă și în parametri legali; Autorizare / avizare / licențiere spații de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni; Avizare salon cosmetică, frizerie, coafură, masaj relaxare și întreținere, săli fitness; Autorizare centru de colectare deșeuri industriale reciclabile; Autorizare pentru funcționarea legală a unei firme de recrutare și plasare a forței de muncă; Autorizare pentru funcționare – spălătorie auto / haine / covoare; Licențe de difuzare a muzicii ambientale; Asistență pentru îndeplinirea formalităților legale privind montarea unei reclame / firma / panou; Autorizație de construcție; Certificate de urbanism; Autorizație de funcționare; Autorizație sanepid – autorizație dsp; Autorizație / aviz sanitar veterinar – dsv; Aviz psi – pompieri; Licență transport (marfă, taxi, călători); Licență pentru societăți de pază și protecție; Autorizare firmă de deratizare; Autorizare fabrici

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button