Evacuarea din imobilele folosite

Evacuarea din Imobilele Folosite

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare juridică în materia evacuării din imobilele folosite în România.

Evacuarea din Imobilele Folosite

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” a obtinut o vasta experienta in desfasurarea procedurii de evacuare din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept a fostilor locatari sau a unor alte persoane.

O data cu adoptarea, la inceputul anului 2013, a Noului Cod de Procedura Civila in legislatia romaneasca a aparut o procedura rapida prin intermediul careia proprietarul unui imobil poate obtine, pe calea instantei de judecata, evacuarea din imobilul proprietatea sa a persoanelor care il ocupa fara drept.

Codul de procedură civilă reglementează procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fara drept prin dispozițiile art. 1034-1049 (Titlul XI).

Dispozițiile mai sus invocate se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fara drept de către foștii locatari sau alte persoane.

Evacuarea pe cale judiciară poate fi solicitată în situația în care contractul de locațiune a fost încheiat verbal sau în forma înscrisului sub semnătură privată și neînregistrat la organele fiscale, precum și atunci când imobilul este ocupat fără drept de o persoană, cu sau fără îngăduința proprietarului. Așadar, procedura specială a evacuării are caracter facultativ, putând fi folosită atunci când locatorul sau proprietarul, care nu are un titlu executoriu pe care sa îl poată pune în executare conform dispozițiilor din materia executării silite, consideră că această procedură îi este mai avantajoasă decât procedura de drept comun.

Conform art. 1035 alin.(2), această procedură specială nu aduce atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii, plata de despăgubiri, ori a altor drepturi născute în temeiul contractului sau al legii, după caz.

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button