Dreptul de folosință la divorț

Avocat Divorț care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Odată cu divorțul, instanța de judecată poate soluționa și anumite cereri accesorii, printre care și atribuirea dreptului de folosință a imobilelor (apartamente, casă, etc.) in care soții au locuit impreună.

Problema dreptului de folosință se poate pune atunci când:

  • soții au închiriat împreuna un imobil și au locuit împreună în acesta; sau
  • unul din soți beneficiază de o locuință de serviciu în care au locuit ambii soți; sau
  • soții dețin in proprietate un imobil în care locuiesc împreună; sau
  • unul din soți deține un imobil în care locuiesc ambii soți.

In asemenea situații, instanțele de judecată sunt singurele competente să decidă, în temeiul prevederilor Noului Cod Civil, care din cei doi soți va avea dreptul să folosească respectivul imobil și după desfacerea căsătoriei.

In primele două cazuri, pentru că imobilul nu se află in proprietatea soților, nu se cere să existe pe rolul instanțelor și o cerere de partaj a bunurilor comune, iar judecătorul va atribui bunul in funcție de probatoriul de la dosar.

In al trei-lea caz, des întâlnit în practică, pentru ca judecătorul să atribuie folosința unui bun al cărui proprietar sunt ambii soți (de exemplu, un apartament cumpărat in timpul căsătoriei), se cere, in condițiile prevederilor Noului Cod Civil, existența unei acțiuni de partaj pe rolul instanței. Așa fiind, folosința se va atribui doar temporar, până la finalizarea partajului.

În ultimul caz, de asemenea foarte des întâlnit, în care unul din soți deține singur un bun în care locuiește și celălalt soț, instanța poate fi solicitată să-l evacueze pe soțul neproprietar din respectivul imobil. In acest caz, nu se cere existența pe rolul instanței a partajului.

In astfel de situații, avocat Alina Szilaghi își reprezintă clienții și administrează probe in instanță pentru dovedirea existenței unor motive serioase de atribuire a folosinței, având in vedere noile dispoziții ale Codului Civil.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button