Înființare ONG

Avocat Drept Comercial care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Din punct de vedere juridic, ONG-urile (cunoscute și ca Organizații Non-Guvernamentale sau Organizații non-profit) sunt persoane juridice înființate de către persoane fizice sau juridice care au ca scop desfășurarea unor activități de interes general sau local ori în interesul lor nepatrimonial. ONG-ul nu realizează activități economice și nu are ca scop producerea profitului, neavând scop lucrativ.

ONG-urile promovează, astfel, valori în cadrul societății. Acestea pot avea venit ( putând fi finanțate partial sau total de către stat ), însă nu pot avea venit și își desfășoară activitatea independent de guvern.

În România, ONG-urile se pot organiza ca asociații, fundații și federații.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, asociația este constituită de către trei sau mai multe persoane, pe baza unei înțelegeri, care contribuie comun din punct de vedere material – fără a avea drept de restituire-, cât și prin cunoștințele sau aportul lor în muncă, în scopul de a realiza activități de interes general, activități în interesul unei colectivități sau în interesul lor personal nepatrimonial.

Fundația, pe de altă parte, este înființată de una sau mai multe persoane care constituie un patrimoniu atribuit realizării unui scop de interes general sau al unei colectivități, în temeiul unui act juridic între vii sau pentru cauză de moarte.

Federațiile reprezintă un ansamblu de asociații sau fundații în care acestea se pot constitui.

Asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecatoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Acesta este și locul depunerii dosarului, care trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Dovada rezervării denumirii – se obține prin depunerea unei cereri de acordare a disponibilității denumirii la Ministerul Justiției;
  • Cărțile de identitate ale membrilor fondatori;
  • Actul constitutiv și statutul – potrivit Ordonanței nr. 26/2000, acestea trebuie să cuprindă informații specifice, sancțiunea neîndeplinirii acestei condiții fiind nulitatea absolută; înființarea actului constitutiv și al statutului, în formă autentică, reprezintă o condiție esențială pentru dobândirea personalității juridice de către asociație sau fundație;
  • Dovada sediului – întrucât este cunoscut nivelul de dificultate al găsirii unui sediu social, cabinet de avocat “Alina Szilaghi” vă pun la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social în baza unui contract de asistență juridică încheiat cu societatea noastră;
  • Dovada patrimoniului inițial – unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoașteți privește patrimoniul unui ONG. În cazul în care doriți constituirea unui ONG sub forma unei asociații, este util să știți faptul că activul patrimonial inițial al asociației nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu minim brut pe economie la data constituirii acesteia.

În ceea ce privește fundația, pragul minim pe care trebuie să îl atingă patrimoniul inițial al acesteia este valoarea a cel puțin 100 de salarii minime brute pe economie.

  • Acordul asociației de proprietari, dacă este cazul;
  • Cazierul fiscal al membrilor fondatori – cazierul fiscal se obține prin depunerea unei cereri și este eliberat de către Ministerul Finanțelor, prin Administrația Finanțelor Publice căreia îi aparține domiciliul fiecărui membru fondator.

Veți avea nevoie și de un certificat de înregistrare fiscală în scopul desfășurării oricăror operațiuni financiare, prin depunerea unui dosar la Administrația Finanțelor Publice.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button