Divorțul cetățenilor străini în România

Avocat Divorț care asistă clienții din Cluj Napoca și zonele limitrofe de peste 17 de ani.

Potrivit site-ului oficial al UE, 17 state membre ale UE au adoptat un set unic de norme pentru a stabili ce lege ar trebui să se aplice în cazul divorțurilor transfrontaliere. Printre acestea se numără și România, iar prevederile se regăsesc în Codul civil, în Cartea a VII-a, unde sunt detaliate dispozițiile legale de drept internațional privat. Țările respective sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania și Ungaria.

Practic, dacă există un acord în acest sens (exprimat printr-o convenție), soții pot să solicite ca, în privința divorțului lor, să se aplice fie legea română, fie legislația din:

 • țara în care au reședința ambii soți la data exprimării acordului;
 • țara în care soții au locuit împreună ultima dată, dar numai dacă unul dintre ei mai locuia acolo la momentul exprimării acordului;
 • țara a cărei cetățenie este deținută de unul dintre soți;
 • țara în care s-a înaintat cererea de divorț;
 • țara pe teritoriul căreia au locuit cel puțin trei ani.

Dacă partenerii nu cad de acord, instanțele din aceste 17 țări vor aplica legislația din:

 • țara în care locuiesc partenerii
 • dacă nu este posibil, țara în care partenerii au locuit împreună ultima dată – doar dacă mai locuiau acolo cu 1 an înainte de a ajunge în instanță
 • dacă nu este posibil, țara ai cărei cetățeni sunt
 • dacă nu este posibil, țara în care s-a înaintat cererea de divorț.

Cetățenii străini au posibilitatea, în anumite condiții, de a divorța în România, în baza Codului Civil și a Codului de Procedură Civilă, atunci când:

 • cel care inițiază divorțul din străinătate este cetățean român;
 • celălalt soț locuiește în România;
 • ambii soți sunt cetățeni români, indiferent dacă locuiesc sau nu pe teritoriul României.

Potrivit art. 1081 din Codul de procedură civilă, “Instanțele românești sunt competente să judece cererile de divorț, dacă la data introducerii cererii reclamantul domiciliază pe teritoriul României de cel puțin un an, precum și procese între persoane cu domiciliul în străinătate, referitoare la acte sau fapte de stare civilă înregistrate în România, dacă cel puțin una dintre ele este cetățean român„

Sub aspect teritorial, cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuința comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când paratul nu are locuința în țara și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul. Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. în lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului București. (art. 915 Codul de procedură civilă).

Un element de o vitală importanță pentru reducerea timpului de finalizare al procesului, dar și pentru reducerea eforturilor și costurilor, este ca cele două parți (soțul și soția) să se înțeleagă în sensul realizării unui divorț prin înțelegere/divorț prin acord, în condițiile legii.

În acest scop, avocatul este cel care vă poate ajuta să ajungeți, mai ușor, la un consens în ceea ce privește:

 • Împărțirea bunurilor comune (atât active cât și pasive),
 • Numele de familie pe care îl va purta fiecare după divorț,
 • Exercitarea autorității părintești,
 • Stabilirea locuinței copiiilor după divorț,
 • Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și copii minori,
 • Stabilirea contribuției la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională

Un divorț în condițiile înțelegerii între cei doi, poate dura între 1 și 3 luni în medie, de la depunerea dosarului la instanță și până la pronunțarea hotărârii.

Lipsa acordului și a cooperării în direcția realizării divorțului poate aduce un timp mediu de finalizare de 6-10 luni, putându-se prelungi și peste 1 an.

În ceea ce privește prezența personală a soților în procedura divorțului, potrivit legislației în vigoare, divorțul se poate pronunța de către instanța de judecată și fără ca prezența parților să mai fie necesară, acestea fiind reprezentate de avocat, care va poate, de asemenea, informa cu privire la documentele care vă sunt necesare. Potrivit art. 920 din Codul de procedură civilă, “În fața instanțelor de fond, părțile se vor înfățișa în persoană, afară numai dacă unul dintre soți execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicție judecătorească, are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfățișa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.”

Costurile în cazul unei acțiuni de divorț sunt reprezentate de taxa de timbru, onorariu avocat, iar în cazul în care unul din soți este străin se mai adaugă costurile cu traducerea actelor în limba română.

Trebuie menționat că, pentru cetățeanul român, aflat în fața unei decizii cu privire la țara unde să demareze procedura, efectuarea divorțului în România aduce o serie de avantaje prin procedura mai simplificată față de alte țări (exemplu Italia, Marea Britanie, Canada, samd) precum și prin costurile mai reduse. De asemenea, în cazul efectuării divorțului în străinătate, cetățeanul român va fi nevoit, în continuare să efectueze demersuri privind recunoașterea și transcrierea divorțului străin la Starea Civilă română.

Nu în ultimul rând, pentru aplicarea celei mai bune soluții în cazul dvs, în ceea ce privește procedura, implicațiile și efectele pe care le generează procedura divorțului în România, este indicat să beneficiați de sfaturile de specialitate ale unui avocat cu experiență în procedura divorțului internațional.

Trimiteți un mesaj

Completați forma de contact cu informații despre situația dumneavoastră și vă răspundem în maxim 24h.

Leave this field blank

Lista Servicii

Divorț; Consultanță juridică în materia de divorț; Negociere pentru stabilirea divorțului prin acord; Redactare acțiune de divorț și cereri accesorii privind numele soțiilor după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, etc; Redactare întâmpinare / reconvențională la acțiunea de divorț; Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești; Ordin de Protecție; Consultanță juridică de specialitate; Redactare cerere ordin de protecție; Asistență și reprezentare în fața instanței de judecată; Partaj; Negociere pentru stabilirea partajului prin acord; Consultanță juridică în probleme specifice partajului; Asistență și reprezentare juridică în partajul bunurilor comune; Redactare acțiune / întâmpinare / cerere reconvenționala partaj; Împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia; Redactare de tranzacții; Obținere Acte; Obținere copie legalizată după hotărârea de divorț, de stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minor etc.; Obținere acte de stare civilă (certificate de căsătorie, de naștere, celibat etc.); Apostila; Acțiuni diverse; Redactare și susținere acțiune în stabilirea / tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei; Redactare acțiune și reprezentare în procedura de încredințare minori; Redactare și susținere acțiune de stabilire domiciliu minor; Redactare și susținere acțiune de punere sub interdicție sau curatela; Recunoașterea în România a sentințelor pronunțate în străinătate – Exequator.

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Aveți nevoie de ajutorul unui avocat?

Avocat Alina Szilaghi
Dorobantilor 89, bl. X3, sc. 1, ap. 2, Cluj Napoca, CJ, Romania

Call Now Button