Contestație la executarea silită

Contestație la Executarea Silită

Contestația la executare este mijlocul procesual specific fazei executării silite prin care se realizează controlul judecătoresc asupra legalității actelor de executare sau asupra executării silite înseși, precum și asupra încheierilor întocmite de executorul judecătoresc în cadrul executării silite. Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteți obține desființarea măsurilor ilegale de urmărire silită.

Mai mult decât atât, prin intermediul contestației la executare se poate contesta refuzul executorului judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită în condițiile legii și, totodată, se poate solicita lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

Astfel, contestația la executare este o “plângere” specifică procedurii executării silite prin care se urmărește anularea unor acte de executare silită sau chiar anularea efectului executoriu.

Contestația la executare este deschisă atât părților executării silite, cât și terților vătămați prin urmărirea nelegală a bunurilor lor. Așadar, această contestație poate avea rolul unei plângeri pentru scoaterea de sub urmărire a bunurilor unui terț.

Trebuie reținut că o hotărâre judecătoreasca poate fi pusă în executare numai între părțile din proces, iar nu și față de terțe persoane care nu au participat la judecată. Chiar dacă sunteți terț față de executarea silită, dar aceasta vă afectează bunurile, puteți efectua contestație la executare pentru a vă apăra interesele.

Există posibilitatea să fiți executat silit asupra unor bunuri sau valori greșite, titlul executoriu fiind redactat sau înțeles greșit. Contestația la executare se poate face și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea și aplicarea titlului executoriu. în practică, această formă a contestației la executare poartă denumirea de contestație la titlu.

De asemenea, contestația la executare se poate îndrepta și împotriva executorului judecătoresc în mod direct, în cazul în care acesta refuză fie efectuarea executării silite, fie îndeplinirea unui act de executare în condițiile legii. Prin contestație se va reține că nu se poate anula sau modifica hotărârea judecătoreasca; instanta care va soluționa contestația la executare se va limita sa cerceteze dacă actele de executare se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind executarea silită sau, când e cazul, stabilește întinderea, înțelesul ori aplicarea dispozitivului hotărârii ce se execută.

Contestația la executare se introduce la instanța de executare, aceasta fiind judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau sediul debitorului. Dacă are loc urmărirea silită a imobilelor sau urmărirea veniturilor provenite din imobil, există o competență alternativă – judecătoria de la locul situării imobilului sau instanța de executare (domiciliu).

În cadrul judecății contestației la executare, întâmpinarea este obligatorie. Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere. În vederea soluționării contestației la executare, instanța sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să transmită copii certificate de pe actele dosarului de executare contestate. Totodată, la cererea părților sau atunci când apreciază că este necesar, instanța va putea solicita explicații scrise de la executorul judecătoresc.

La judecarea contestației la executare sunt admisibile toate probele care se pot folosi și la judecarea oricărei acțiuni în justiție, cu condiția ca acestea să fi fost propuse, după caz, prin cererea de chemare în judecată, respectiv prin întâmpinare.

Dacă este admisă contestația la executare, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță.

Legea este de partea consumatorului, protejându-i drepturile și interesele legitime, atâta timp cât există un minim de interes din partea acestuia cu privire la „armele” legale de care dispune în lupta cu abuzurile de drept. Cabinet de avocat Alina Szilaghi are o vastă experiență în contestarea executărilor silite, astfel încât contractele și executările să devină rezonabile și să se restabilească echilibrul contractual.

Contestație la executarea silită

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în materia procedurii contestației la executarea silită.

Solicitare Consultanță

Call Now Button