• 0746 652 986

Archives

ÎCCJ. Opțiunea reclamantului de alegere a competenței teritoriale, nu poate fi contestată nici de către pârât, nici de către instanță

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în materia competenței teritoriale, regula de drept comun este înscrisă în dispozițiile art. 107 alin. (1) Cod procedură civilă, potrivit cărora cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu dispune astfel. În…

Răspundere civilă delictuală. Interzicerea distribuirii de fotografii pe rețelele de socializare

”Reclamanta a chemat în judecată pe pârâții NR, BIA, NG și IF solicitând instanței  să dispună: – obligarea acestora  la plata despăgubirilor morale în sumă de 3.000 lei fiecare, reprezentând despăgubiri civile pentru prejudiciul constând în vătămarea dreptului la reputație produs  prin articolele defăimătoare cu privire la ea, publicate pe site-ul de socializare facebook; -obligarea…

Antrenarea răspunderii administratorului statutar ca urmare a nepredării actelor contabile ale societăţii falite

Lipsa evidenţei contabile contribuie în mod direct la producerea stării de insolvenţă, fiind evident că, în lipsa acestora să nu existe o reflectare corectă a activului şi pasivului societăţii şi a gradului de îndatorare pe care societatea îl poate suporta. În speţă, administratorul statutar nu a predat practicianului în insolvenţă niciunul din documentele prevăzute la…

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă

Conform art.649 lit.c din noul Cod civil, sunt considerate părţi comune ale blocurilor – instalaţiile de apă şi canalizare. Proprietarii apartamentelor sunt si proprietarii părţilor indivize ale blocului fiecare în procent proporţional cu suprafaţa apartamentului. Aceste părţi indivize sunt acoperişurile, casa scării, subsolurile, coloanele comune de apa canal, gaz, coloanele de cabluri electrice, coloanele de…