drept civil

Divorț. Stabilirea instanței competente atunci când una sau ambele părți au domiciliul în străinătate (NCPC)

Divorț. Stabilirea instanței competente atunci când una sau ambele părți au domiciliul în străinătate (NCPC) 845 447 Av. Alina Szilaghi

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1279/2016 NCPC: art. 107, NCPC: art. 915 Potrivit reglementării din Cartea a VI-a „Proceduri speciale”, Titlul I, Procedura divorțului, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 915 alin. (1) C. proc. civ. „Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a…

read more

Noua procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale

Noua procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale 845 447 Av. Alina Szilaghi

În Monitorul Oficial nr. 108 din 8 februarie a.c. a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale. ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitor se aplică…

read more

Aprecierea cotelor de contribuție ale soților la dobândirea bunurilor comune

Aprecierea cotelor de contribuție ale soților la dobândirea bunurilor comune 845 447 Av. Alina Szilaghi

Legislația noastră admite ca în virtutea unei contribuții mai mari a unuia dintre soți la dobândirea și conservarea bunurilor comune acestuia să i se stabilească și o cotă-parte mai mare la partajarea acestor bunuri, însă această cotă majorată trebuie stabilită în raport de întreaga masă partajabilă, iar nu în raport cu o anumită categorie de…

read more

Divorțul. Instanța competentă să soluționeze cauza (NCPC)

Divorțul. Instanța competentă să soluționeze cauza (NCPC) 845 447 Av. Alina Szilaghi

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1478/2016 NCPC: art. 94, NCPC: art. 131, NCPC: art. 235, NCPC: art. 915 Potrivit art. 131 alin. (1) NCPC „La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general,…

read more

Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic?

Este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic? 845 447 Av. Alina Szilaghi

Ca urmare a solicitării dumneavoastră adresată domnului decan al Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca pentru formularea unei opinii asupra sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care formează obiectul dosarului nr. 3996/1/2016 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, subsemnatul prof. univ.…

read more

Sunteți executat silit? Toate executările silite trebuie oprite fiindcă sunt ilegale

Sunteți executat silit? Toate executările silite trebuie oprite fiindcă sunt ilegale 845 447 Av. Alina Szilaghi

Surpriză totală! Nici un recuperator de creanţe nu s-a înregistrat la ANPC. Cum recuperează creanţele? Ilegal? Oug 52/2016 interzice activitatea de recuperare creanţe tuturor recuperatorilor ce nu sunt autorizaţi de către ANPC. Suntem la sfârşitul lunii ianuarie și nu există nicio autorizare până la acest moment. Ce au de făcut debitorii? Având în vedere dezvoltarea…

read more

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă

Răspunderea în caz de inundație. Obligaţia asociației de proprietari de a efectua repararea conductelor de apă 845 447 Av. Alina Szilaghi

Conform art.649 lit.c din noul Cod civil, sunt considerate părţi comune ale blocurilor – instalaţiile de apă şi canalizare. Proprietarii apartamentelor sunt si proprietarii părţilor indivize ale blocului fiecare în procent proporţional cu suprafaţa apartamentului. Aceste părţi indivize sunt acoperişurile, casa scării, subsolurile, coloanele comune de apa canal, gaz, coloanele de cabluri electrice, coloanele de…

read more

Cum ceri despăgubiri dacă ţi se ard electrocasnicele din cauza supratensiunilor?

Cum ceri despăgubiri dacă ţi se ard electrocasnicele din cauza supratensiunilor? 845 447 Av. Alina Szilaghi

La cerere, cetăţenii au dreptul să primească despăgubiri dacă aparatele electrocasnice li se strică din cauza supratensiunilor accidentale ale reţelei, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis o procedură cu regulile de urmat pentru solicitarea compensării daunelor. Clienţii casnici…

read more

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button