Permise Ședere Termen Lung

Permisul de Ședere pe Termen Lung in Romania

Conditiile care trebuie indeplinite pentru acordarea dreptului de sedere pe termen lung in Romania sunt urmatoarele:

 • detineti un drept de sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in urmatorul mod:
  • perioada de absenta de pe teritoriul Romaniei este mai mica de 6 luni consecutive si nu depaseste in total 10 luni;
  • nu a fost dispusa nici o masura de indepartare de pe teritoriul national impotriva dumneavoastra.

La stabilirea perioadei de sedere continua si legala se ia in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studii. Cu toate acestea, la stabilirea acestei perioadei nu se va lua in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, sederea conferita de viza diplomatica sau de serviciu si nici sederea obtinuta pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier.

Este util de stiut faptul ca această perioada se poate reduce la 4 ani in situatia in care v-a fost recunoscut statutul de refugiat sau vi s-a acordat protectie subsidiara in Romania in functie de gradul de integrare in societate.

De asemenea, daca v-a fost recunoscut statutul de refugiat sau ati obtinut protectie subsidiara in Romania, si sunteti casatorit de cel putin 5 ani cu un cetatean roman, aceasta perioada se va reduce la jumatate.

 • puteti face dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim net pe economie, cu exceptia strainilor membri de familie ai cetatenilor romani;
 • faceti dovada asigurarii sociale de sanatate;
 • faceti dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
 • cunoasteti limba romana cel putin la un nivel satisfacator;
 • nu prezentati un pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.

Strainilor de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung  prin indeplinirea unicei conditii de a nu prezenta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.

Minorilor ai caror parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung li se poate acorda acelasi statut fara indeplinirea conditiei privind detinerea unui drept de sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. In cazul in care numai unul dintre parinti este titular de drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.

Strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung daca pot face dovada indeplinirii ultimelor patru conditii prezentate anterior.

Dreptul de sedere pe termen lung acordat posesorilor de Carte albastră a UE care au avut un drept de sedere continua pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in calitate de posesori ai Cartii albastre a UE, in cazul in care din acesti 5 ani, 2 ani au avut drept de sedere continua in cei 2 ani anteriori datei de depunere a cererii, in calitate de posesor al Cartii albastre a UE, pe teritoriul Romaniei, este obtinut sub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarele cerinte:

 • in perioada mentionata nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pe o durata mai mare de 12 luni consecutive iar perioada de absenta nu depaseste 18 luni in total;
 • in acest timp nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene impotriva strainului in cauza;
 • dovadesc detinerea mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata, exceptie facand strainii membri de familie ai cetatenilor romani;
 • fac dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit;
 • cunosc limba romana cel putin la un nivel satisfacator;
 • nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.

Durata de valabilitate a Dreptului de Sedere pe Termen Lung

Permisul de sedere pe termen lung se acorda pentru o durata de 10 ani in situatia in care sunteti membru de familie al unui cetatean roman, respectiv pe o durata de 5 ani in cazul in care scopul sederii dumneavoastra se incadreaza in cele prevazute de lege.

Conditiile de Revocare a Dreptului de Sedere pe Termen Lung

Da, dreptul de sedere pe termen lung inceteaza in urmatoarele situatii:

 • in cazul anularii sau revocarii;
 • in cazul obtinerii unui drept de sedere pe termen lung pe teritoriul altui stat;
 • in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pentru o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care in aceasta perioada ati beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene;
 • in vazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 6 ani consecutivi, chiar si daca in aceasta perioada ati fost beneficiar al unui drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene;
 • la cerere;
 • la dobandirea cetateniei romane sau in cazul absentei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pe o perioada mai mare de 2 ani consecutivi, a persoanei care detine un drept de sedere pe termen lung, posesor al unui permis de Sedere pe termen lung cu mentiunea «Fost posesor de Carte albastra a UE», sau a membrilor sai de familie carora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

Documente Necesare pentru Solicitarea Sederii pe Termen Lung

Pentru solicitarea unui permis sedere pe termen lung in Romania este necesar sa depuneti o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • documentul de trecere a frontierei de stat, in original si copie;
 • acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului de locuit;
 • acte doveditoare privind mijloacele de intretinere;
 • dovada asigurarii sociale de sanatate;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritatile romane;
 • documentele de stare civila, atunci cand este cazul;
 • dovada achitarii taxelor.

Cererile privind acordarea dreptului de sedere pe termen lung sunt solutionate in maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu pana la 3 luni.

In cazul in care cererea este aprobata, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii trebuie sa depuneti urmatoarele documente anexate cererii de eliberare a permisului de sedere pe termen lung:

 • documentul de trecere a frontierei;
 • actele doveditoare privind spatiul de locuit;
 • dovada achitarii taxelor.

Refuzul Dreptului de Sedere pe Termen Lung

Exista posibilitatea refuzarii acordarii unei permis sedere pe termen lung in Romania.

Refuzul, precum si motivele care argumenteaza formularea acestuia, se vor comunica in scris, solicitantului in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titurului cererii.

Drepturile Titularilor Permisului de Sedere pe Termen Lung

Titularii unui drept de sedere pe termen lung beneficiaza, in conditiile legii, de tratament egal cu cetatenii romani in ceea ce priveste:

 • accesul la piata muncii pe teritoriul Romaniei fara autorizatie de munca, in baza unui contract individual de munca avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • accesul la toate formele si nivelurile de invatamant si de pregatire profesionala, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor si recunoasterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenta si a calificarilor profesionale;
 • securitatea sociala si protectia sociala;
 • asistenta medicala si sociala;
 • deduceri de impozit pe venitul global si scutiri de taxe;
 • accesul la bunuri si servicii publice, inclusiv obtinerea de locuinte;
 • libertatea de asociere, afiliere si apartenenta la o organizatie sindicala sau profesionala.

Permise Ședere Termen Lung

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare privind procedura obținerii permiselor de ședere și muncă.

Solicitare Consultanță

Call Now Button