Permise Ședere Muncă

Tipuri de Vize Oferite Cetățenilor Străini

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” are o vastă experiență în obținerea autorizațiilor de muncă (permise de munca), precum și a permiselor de ședere temporare sau permanente.
Serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura includ:

 • Consultanță cu privire la obținerea vizei de ședere;
 • Obținerea autorizației de munca in vederea angajării cetățenilor romani de către societăți comerciale cu sediul in Romania;
 • Reprezentare in fata Oficiului Roman pentru Imigrări pentru obținerea sau prelungirea oricăror tipuri de vize;
 • Prelungirea dreptului de ședere;
 • Stabilirea domiciliului in Romania;
 1. Viza de lunga ședere poate fi ceruta pentru următoarele scopuri:

Viza de lunga ședere pentru angajare in munca

 • Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca si al Oficiului Roman pentru Imigrari.
 • Avizul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca se elibereaza, la solicitarea angajatorului, care trebuie sa faca dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, iar strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  • Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidentii permanenti pe teritoriul Romaniei;
  • Indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator conform legislatiei in vigoare;
  • Fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
  • Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;
  • Angajatorii au achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;
 1. Desfasurarea de activitati comerciale

Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Agentiei Romane pentru Investitii Straine, strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari ori asociati ai unor societati comerciale, cu atributii de conducere si administrare a acestora.

 1. Viza de lunga sedere pentru alte scopuri

Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:

 • Celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale;
 • Celor detasati de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina;
 • Celor detasati de un angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti;
 • Celor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte stat;
 1. Viza de lunga sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani

Viza de lunga sedere se poate acorda:

 • strainilor casatoriti cu cetateni romani, cu conditia ca aceasta sa nu fie o casatorie de convenienta, constatata in conditiile prevazute la art. 64, iar daca a fost incheiata pe teritoriul Romaniei, solicitantul sa fi avut drept de sedere la acea data;
 • strainilor care fac dovada ca nu sunt casatoriti si care convietuiesc cu cetateni romani, cu conditia ca acestia sa aiba impreuna cel putin un copil;
 • copiilor minori necasatoriti, inclusiv celor adoptati;
 • rudele de gradul I in linie ascendenta.
 1. Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei

Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi acordata strainilor titulari ai unui drept de sedere temporara sau permanenta, precum si refugiatii recunoscuti de catre statul roman. Acestia pot solicita reintregirea familiei pentru:

 • sot/sotie;
 • copiii minori, necasatoriti, ai titularului dreptului de sedere si ai sotului/sotiei, inclusiv copiii adoptati in comun de catre acestia;
 • copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia;
 • copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai sotului/sotiei titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia.
 1. Pentru desfasurarea de activitati economice 

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, in conformitate cu legea privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.

 1. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale in mod individual se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare aceste activitati in conformitate cu legile speciale care reglementeaza conditiile de exercitare a profesiilor respective.

 1. Viza de lunga sedere pentru studii

Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata strainilor, la cerere, in limita locurilor stabilite potrivit legii de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul.

 1. Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase

Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul.

Cabinet de avocat “Szilaghi Alina” asigura reprezentare legala si consultanta aferenta, in vederea acordarii vizei romane sau a obtinerii unui pasaport.

Permise Ședere și Muncă

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare privind procedura obținerii permiselor de ședere și muncă.

Solicitare Consultanță

Call Now Button