Societăți comerciale, fuziuni și achiziții, contracte comerciale

Societăți comerciale, fuziuni și achiziții, contracte comerciale

Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” asigură asistență de specialitate pentru comercianții români și străini de la înființare, respectiv în procedurile de stabilire și înregistrare a societăților comerciale, a filialelor, sucursalelor și a punctelor de lucru, precum și a persoanelor fizice autorizate, pe parcursul activității desfășurate în România, cât și în cadrul procedurilor de dizolvare și lichidare, în fața Oficiului Registrului Comerțului și a celorlalte autorități publice competente. De asemenea, Cabinet de avocat “Alina Szilaghi”  se bucură de o solidă experiență în operațiuni de fuziuni și achiziții a unor societăți comerciale române de către investitori locali sau internaționali.

Având în vedere vasta experiență a Cabinet de avocat “Alina Szilaghi” în acest domeniu de activitate, serviciile oferite includ:

  • acordarea de consultanță juridică în operațiunile de înființare de societăți comerciale, achiziții, fuziuni, divizări, majorări de capital social, inclusiv redactare de acte constitutive, acte adiționale și hotărâri ale adunării generale a acționarilor/asociaților necesare înregistrării modificărilor efectuate, asistență în negocierile cu privire la proiectele de fuziuni/achiziții/divizări, efectuarea unui audit juridic complet al societăților achiziționate și redactarea/modificarea întregului spectru de contracte și acte juridice specifice, reprezentare în procedura de înregistrare și obținere a aprobărilor din partea Oficiului Registrului Comerțului
  • asistarea clienților în redactarea regulamentelor de ordine interioară și a regulamentelor de organizare și funcționare, precum și a codurilor de conduită pentru societăți comerciale sau instituții publice
  • acordarea de asistenta juridica și reprezentarea intereselor acționarilor si a membrilor consiliilor de administrație in cadrul adunărilor generale, in proceduri de mediere și litigii în legătură cu activitatea societăților comerciale private sau cu capital de stat, inclusiv activități de secretariat în ședințele adunărilor generale ale acționarilor/asociaților sau ale consiliilor de administrație
  • acordarea de asistență juridică pe probleme practice survenite în activitatea curentă a societății, în scopul de a asigura gestionarea legală și coerentă a afacerii realizate în România
  • asistarea clienților în procedura de negociere, redactare și modificare contracte comerciale, respectiv vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, contracte de distribuție exclusivă sau ne-exclusivă, asocieri în participațiune, francize, factoring, contracte de agenție comercială, etc.

Societăți Comerciale, Fuziuni și Achiziții, Contracte Comerciale în România

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complete de asistență și reprezentare în materia fuziuni și achiziții, contracte comerciale în România.

Solicitare Consultanță

Call Now Button