You cannot copy content of this page

Drept Civil

Drept Civil

Cabinetul de avocat Alina Szilaghi oferă servicii complexe de asistență și reprezentare în orice fel de procese civile.

Drept Civil

Va oferim servicii de avocatura calificata atat pe linie de consultanta cat si pe linie de reprezentare in instanta. Putem fi avocatul dvs. la procese in faza de Judecatorie, Tibunale Municipiu si Judetene, Curti de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv Curtea de la Strasbourg. Va putem reprezenta in orice fel de procese civile si va putem oferi cele mai bune strategii pentru rezolvarea litigiilor civile aparute in viata dumeavoastra.

Asigurăm suportul necesar privind serviciile juridice ce țin de apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime născute din raporturile de drept civil: drepturi și obligații, contracte, proprietate/coproprietate, răspundere civilă delictuală, asigurare de bunuri sau persoane, drepturi locative, garanții, onoarea și demnitatea persoanei și nu numai.

Servicii juridice

  • Consultanță juridică în materia dreptului civil;
  • Asistență și /sau reprezentare în fața instanțelor sau alte instituții;
  • Redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor specifice dreptului civil.
  • Consultanță în materia proprietății;
  • Consultanță și redactare de contracte (civile, comerciale);
  • Revendicări mobiliare și imobiliare – terenuri și construcții;
  • Achiziții imobiliare;
  • Succesiuni și partaje;
  • Ieșire din indiviziune;
  • Evacuări și executări silite;
  • Recuperări creanțe de orice fel;
  • Anulări de acte și contracte;
  • Obligația de a face;
  • Restituirea bunului împrumutat;
  • Revendicari imobiliare, retrocedari case si terenuri
  • Acte constructie casa, achizitii terenuri
  • Perfectarea actelor de vanzare cumparare in cazul cumpararii de locuinte si bunuri de valoare
  • Uzucapiune
  • Evacuare
  • Executare silita
  • Contestatii la executarea silita
  • Avocat mosteniri / succesiuni: dezbatere moșteniri, stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale și a cotelor – partajul succesoral, anulare certificat de moștenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor,
  • Succesiune (mostenire)
  • Anulare acte notariale sau anulare certificat de mostenitor
  • Rectificare acte de stare civila
  • Rezilieri de contracte
  • Sechestru judiciar
  • Sechestru asigurator
  • Poprire asiguratorie
  • Recuperarea de daune de orice natura
  • Constatarea nulității absolute;
  • Anulare acte juridice;
  • Rezoluțiunea contractului de vanzare-cumparare;
  • Rezilierea contractului de vanzare-cumparare;
  • Revocarea contractului de donație;
  • Acțiuni în regres;
  • Acțiunea oblica;
  • Acțiunea pauliana;
  • Revocarea (desființarea) contractului de vânzare-cumpărare;
  • Declararea (constatarea) simulației;
  • Imbogățire fără just temei ;
  • Restituirea unei părți din prețul vânzării;
  • Chemare în garanție pentru evicțiune;
  • Chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului;
  • Revendicare imobiliară/mobiliară;
  • Revendicarea de bunuri mobile de la masa succesorală;
  • Grănițuire si revendicare;
  • Ingrădire;
  • Servitute;
  • Constatarea unui drept de superficie;
  • Evacuare;
  • Cerere de punere sub interdicție/de ridicarea interdicției;
  • Cerere de declararea dispariției;
  • Cerere de de declararea morții prezumate;
  • Cerere pentru rectificarea morții prezumate;
  • Cerere pentru anularea hotărârii declarativa de moarte;
  • Cerere de înregistrare tardivă a nașterii;
  • Cerere privind anularea, modificarea, rectificarea, sau completarea actului de stare civilă;
  • Acțiuni rezultând din raporturile juridice locative, proprietar/chiriaș;
  • Acțiuni legate de succesiuni și partaje, de ieșire din indiviziune;
  • Negociere și tranzacționare;

Pentru solicitarea unei consultatii juridice online, va rugam sa completati FORMULARUL

Solicitare Consultanță

Call Us

+4 0746 652 986

E-mail

alina@szilaghi.com

© 2019 All rights reserved.
Call Now Button