• 0746 652 986
  • 23 Nicolae Balcescu St. Cluj Napoca

Drept Civil

Contestație împotriva procedurii de dare în plată. Lipsa calității de creditor a băncii în situația unei cesiuni de creanță

Prin Sentința civilă nr. 1620/03.10.2016, pronunțată de Judecătoria Zalău, s-a admis in parte contestatia formulata de Banca Comerciala Română S.A in contradictoriu cu pârâtii MCO si MSM, s-a constatat ca nefiind indeplinite conditiile prevazute de Lega 77/2016 privind stingerea datoriei izvorând din contractul de credit x /08.02.2008 , prin darea în plata a imobilului ipotecat,…

Consecinţa transferului creanţei către o societate nebancară asupra caracterului de titlu executoriu al contractului de credit

”Instanţa de fond a procedat la anularea tuturor actelor de executare reţinând că transferul creanţei către o societate nebancară nu presupune şi transmiterea caracterului de titlu executoriu al contractului, astfel că apelanta intimată era obligată să obţină un titlu executoriu împotriva contestatoarei întrucât prin cesiunea de creanţă contractul bancar şi-a pierdut caracterul de titlu executoriu.…

Legea dării în plată: Cum poţi scăpa de creditul ipotecar şi cât te costă?

Persoanele care au făcut un credit ipotecar şi nu-şi mai pot plăti ratele au la dispoziţie varianta dării în plată, conform unui act normativ ce se aplică începând de astăzi. Astfel, acestea pot alege să cedeze băncii sau instituţiei financiare nebancare imobilul ipotecat, ca să scape de toate datoriile pe care le au în baza…

Nu mai poți plăti creditul ipotecar? Patru aspecte importante cu privire la notificarea dării în plată

Prin Legea dării în plată s-a stabilit un mecanism prin care cei cu credite imobiliare care îndeplinesc anumite condiții să poată să-i transmită băncii dreptul de proprietate asupra imobilului ipotecat și să scape astfel de datorii. Mecanismul se pune în mișcare printr-o notificare a datornicului către creditorul său, în conformitate cu cerințele impuse de lege.…

Decizie CCR importanta in materia Fondului Funciar – Decizia Nr. 44/2017

Prin Decizia nr. 44/2017, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 28.03.2017, Curtea Constitutionala, reinstaureaza cetatenilor romani dreptul sa actioneze in instanta comisiile de fond funciar pentru a fi obligate sa emita titluri de proprietate. Daca pana la momentul publicarii deciziei, toate procesele erau respinse ca prematur formulate din cauza termenelor prevazute in Legea…

Actele “de mână”: Ce sunt, la ce ne ajută și cum diferă de actele autentice

Actele sub semnătură privată, fie că sunt scrise de mână sau redactate la calculator, sunt cele pe care le facem fără să ne complicăm cu anumite formalități, precum autentificarea la notar. Acestea sunt acte care ne permit să închiriem lucruri, să vindem, să dăm cu împrumut bani sau alte bunuri, să punem pe cineva să…

Contract de vanzare-cumpărare. Refacerea expertizei tehnice. Dreptul la despăgubiri. Recurs (CPC)

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1494/2016 CPC: art. 129 [NCPC: art. 10], CPC: art. 304 [NCPC: art. 488], CPC: art. 312 [NCPC: art. 496], CPC: art. 315 [NCPC: art. 501], L. nr. 10/2001: art. 501 Criticile invocate prin primul motiv de recurs vizând nelegalitatea deciziei recurate pentru nerespectarea dispozițiilor Legii nr. 112/1995, ale Legii nr.…

A apărut motivarea CCR pe legea dării în plată. Ea permite judecătorilor constatarea impreviziunii și echilibrarea contractului de credit

Condiția de impreviziune se aplică și contractelor încheiate în baza vechiului cod civil. Judecătorul are dreptul să verifice condițiile de apariție ale impreviziunii și să le echilibreze cu condițiile din momentul apariției impreviziunii, ceea ce ar putea însemna la o adică și o conversie în lei cu un anume discount. Acestea sunt pe scurt prevederile…

Acțiunea pauliană în sistemul de drept al Republicii Moldova

Acțiunea pauliană reprezintă o instituție juridică impunătoare a sistemului de drept de origine romano-germanică și conține în esența sa un mecanism pur și simplu impecabil, motiv pentru care reflectează și în prezent o instituție cu o folosință practică distinsă. Ținem să definim acțiunea pauliană ca fiind: mijlocul legal ce se găsește la dispoziția creditorului, de…

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Preşedintele României a semnat vineri, 24 martie, Decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7…

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a dat publicității hotărârea relativă la libera prestare a serviciilor de către avocați

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 9 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor de către avocați – Posibilitatea statelor membre de a rezerva unor categorii determinate de avocați întocmirea de acte autentice privind constituirea sau transferul de drepturi reale imobiliare – Reglementare a unui stat membru care impune ca autenticitatea semnăturii unei cereri de înscriere în…

(Ne)valabilitatea semnăturii imprimate la calculator pe cererea de chemare în judecată

”Potrivit dispozitiilor art. 470 alin. 1 lit. e) Cod proc.civ., cererea de apel trebuie să cuprindă semnătura apelantului, această cerintă fiind prevăzută în mod expres sub sanctiunea nulitătii, conform alin. 3 al aceluiasi articol de lege, care prevede si că lipsa semnăturii poate fi complinită în conditiile art. 196 alin. 2 Cod proc.civ. În acord…