• 0746 652 986

Actele „de mână”: Ce sunt, la ce ne ajută și cum diferă de actele autentice

Actele sub semnătură privată, fie că sunt scrise de mână sau redactate la calculator, sunt cele pe care le facem fără să ne complicăm cu anumite formalități, precum autentificarea la notar. Acestea sunt acte care ne permit să închiriem lucruri, să vindem, să dăm cu împrumut bani sau alte bunuri, să punem pe cineva să […]

Contract de vanzare-cumpărare. Refacerea expertizei tehnice. Dreptul la despăgubiri. Recurs (CPC)

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1494/2016 CPC: art. 129 [NCPC: art. 10], CPC: art. 304 [NCPC: art. 488], CPC: art. 312 [NCPC: art. 496], CPC: art. 315 [NCPC: art. 501], L. nr. 10/2001: art. 501 Criticile invocate prin primul motiv de recurs vizând nelegalitatea deciziei recurate pentru nerespectarea dispozițiilor Legii nr. 112/1995, ale Legii nr. […]

A apărut motivarea CCR pe legea dării în plată. Ea permite judecătorilor constatarea impreviziunii și echilibrarea contractului de credit

Condiția de impreviziune se aplică și contractelor încheiate în baza vechiului cod civil. Judecătorul are dreptul să verifice condițiile de apariție ale impreviziunii și să le echilibreze cu condițiile din momentul apariției impreviziunii, ceea ce ar putea însemna la o adică și o conversie în lei cu un anume discount. Acestea sunt pe scurt prevederile […]

Acțiunea pauliană în sistemul de drept al Republicii Moldova

Acțiunea pauliană reprezintă o instituție juridică impunătoare a sistemului de drept de origine romano-germanică și conține în esența sa un mecanism pur și simplu impecabil, motiv pentru care reflectează și în prezent o instituție cu o folosință practică distinsă. Ținem să definim acțiunea pauliană ca fiind: mijlocul legal ce se găsește la dispoziția creditorului, de […]

Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Preşedintele României a semnat vineri, 24 martie, Decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 […]

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a dat publicității hotărârea relativă la libera prestare a serviciilor de către avocați

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 9 martie 2017(*) „Trimitere preliminară – Libera prestare a serviciilor de către avocați – Posibilitatea statelor membre de a rezerva unor categorii determinate de avocați întocmirea de acte autentice privind constituirea sau transferul de drepturi reale imobiliare – Reglementare a unui stat membru care impune ca autenticitatea semnăturii unei cereri de înscriere în […]

(Ne)valabilitatea semnăturii imprimate la calculator pe cererea de chemare în judecată

”Potrivit dispozitiilor art. 470 alin. 1 lit. e) Cod proc.civ., cererea de apel trebuie să cuprindă semnătura apelantului, această cerintă fiind prevăzută în mod expres sub sanctiunea nulitătii, conform alin. 3 al aceluiasi articol de lege, care prevede si că lipsa semnăturii poate fi complinită în conditiile art. 196 alin. 2 Cod proc.civ. În acord […]

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificări (OANCPI nr. 263/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară (M. Of. nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014) OANCPI nr. 263/2017 (M. Of. nr. 153 din 1 martie 2017) – modifică:art. 382 În M. Of. nr. 153 din 1 martie 2017, a fost publicat […]

Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată şi conversia valutară remedii ale impreviziunii?

Rezumat Impreviziunea şi conversia valutară sunt tot mai des invocate ca şi remedii ale unui pretins sau real dezechilibru contractual, mai ales în contextul creditelor acordate consumatorilor. Legea nr. 77/2016 privind darea în plată şi proiectul de Lege privind conversia (de modificare a OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit oferite consumatorilor) au trecut prin […]

Răspundere civilă delictuală. Interzicerea distribuirii de fotografii pe rețelele de socializare

”Reclamanta a chemat în judecată pe pârâții NR, BIA, NG și IF solicitând instanței  să dispună: – obligarea acestora  la plata despăgubirilor morale în sumă de 3.000 lei fiecare, reprezentând despăgubiri civile pentru prejudiciul constând în vătămarea dreptului la reputație produs  prin articolele defăimătoare cu privire la ea, publicate pe site-ul de socializare facebook; -obligarea […]

Contract de credit încheiat online anulat în instanță

Un credit acordat exclusiv online, fără semnatură electronică, nu poate produce efecte juridice. ”La data de 13.11.2015, intimata PF SA. s-a adresat BEJA D. cu o cerere prin care a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit pentru nevoi personale număr cerere 6924/26.07.2015 împotriva debitorului CD, formându-se dosarul de […]